පාසල් වයස්ගත ළමුන් සහ භෞතික ක්රියාකාරකම්

ඔබේ ශාරීරික හා කායික ක්රියාකාරිත්වයන් බොහොමයක් සමඟ සෞඛ්ය සම්පන්නව තබා ගන්න.

ඔබේ දරුවා දිනකට අවම වශයෙන් විනාඩි 60 ක් පමණ ධාවනය, සෙල්ලම් කිරීම හා චලනය කරනවාද? පාසැල් යෞවනයන් සඳහා, ශාරීරික ක්රියාකාරකම් (හා විය යුතු) විනෝද වන නමුත්, ඒවා ද වැදගත් ය. මෙම වයසේදී මේ දරුවන්ට සුදුසු හා සෞඛ්ය සම්පන්නව සිටීමට නිතිපතා ක්රියාකාරිත්වයේ ක්රියාකාරිත්වයේ දිනපතා පැය අවශ්ය වේ. කල්යාමය , මාංශ පේශි ශක්තිමත් කිරීම සහ අස්ථි ශක්තිමත් කිරීමේ ක්රියාකාරකම් අතර කාලය බෙදිය යුතුය.

විනාඩි 10 හෝ 15 ක කෙටි පිපිරීම් මෙම දිනපතා ගැලපෙන ලෙස ගණන් ගනු ලැබේ. එමනිසා, ඔබේ දරුවාට පෙර, පසුව, හා පසුව පසු ශාරීරික ක්රියාකාරකම් සඳහා අවස්ථා බොහොමයක් තිබේ.

පාසලේ භෞතික ක්රියාකාරකම්

ශාස්ත්රාලිකයින් වැදගත් වේ, නමුත් ඒ සඳහා යෝග්යතාවය සඳහා කාලය සොයා ගැනීම. පාසැලට පෙරාතුව සහ ක්රීඩා කිරීමේදී ළමයින්ට සෙල්ලම් කිරීමට අවස්ථාවක් තිබෙන විට, ඔවුන් වැඩි අවධානයක් යොමු කරති. මොළයේ බිඳ වැටීම්ද උපකාර වේ. ශාරීරික අධ ාපනය (පී.ෙජ්) පාසැල් දිනය තුළ ගමන් කිරීමට තවත් අවස්ථාවක් ලබා ෙදයි. දරුවන්ට නව ක්රීඩා සහ කී්රඩා සඳහාත්, වැදගත් සෞඛ්ය පුරුදු හඳුන්වා දෙයි.

නමුත් සෑම දරුවෙකුම ප්රමාණවත් තරම් විවේකයක් නොලැබෙන අතර PE කාලය:

ප්රාථමික පාසැල් සිසුන් සඳහා සතියකට අවම වශයෙන් විනාඩි 150 ක අවම වශයෙන් අවම වශයෙන් මිනිත්තු 150 ක අවම වශයෙන් දිනකට මිනිත්තු 30 ක අවම වශයෙන් සාමාන්යයෙන් අවම වශයෙන් දිනකට විනාඩි 30 ක් නිර්දේශ කරනු ලැබේ.

සෑම දිනකම අවම වශයෙන් විනාඩි 20 ක අවම කාලපරිච්ෙඡ්දයක් සැලසුම් කිරීමට පාසැල්වලින් ද ඉල්ලා සිටී. ඔබේ දරුවාගේ පාසලට මෙම අරමුණු සපුරා නොමැති නම්, වෙනස්කම් සලකා බැලීමට විදුහල්පති හෝ පාසල් මණ්ඩලය ඉල්ලා සිටින්න. ඔබේ දරුවා පාසැල් වේලාවෙන් පිටතදී ක්රියාශීලීව සිටීමට උපකාරී වන්න.

පාසලේ වයස් භෞතික ක්රියාකාරකම්: යොවුන් ක්රීඩා

පූර්ව ප්රාථමික පාසල් වයස අවුරුදු 6 හෝ 7 - බොහෝ දරුවන්ට ශාරීරික සම්බන්ධීකරණය හා අවධානය යොමු කර ඇති අතර, නීතිරීති අවබෝධ කර ගැනීමේ හැකියාවද, සංවිධානාත්මක ක්රීඩා කිරීමට අවශ්යය.

අවුරුදු කීපයකට පස්සේ - අවුරුදු 10 ත් 12 ත් අතර කාලය අතරින් වැඩිම කණ්ඩායම් කණ්ඩායම් තරගයේ පීඩනය පාලනය කළ හැකිය.

ඔබගේ උපලේඛන හා අයවැය ගැලපෙන්නේ නම් ක්රීඩා සහ බාහිර ක්රියාකාරකම් හරහා ඔබේ දරුවාට ප්රමාණවත් දිනපතා ක්රියාකාරිත්වය ඔබට උපකාර කළ හැකිය. ශාරීරික යෝග්යතා, නිපුණතා ගොඩනැඟීම, සාධාරණ ක්රීඩා කිරීම, විනෝදය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා පන්ති සහ විෙනෝද ලීගයන් සඳහා ෙසොයා බැලීම. ඔහු කැමති කුමන ක්රීඩාවලට ඔබේ දරුවාගෙන් විමසන්න. විවිධ ක්රියාකාරිත්වයන් කිරීමට උත්සාහ කරන්න. (එයින් අදහස් කරන්නේ ඔහු ක්රියාකාරිත්වය ඔහු සොයා නොගන්නේ නම් ඔහුට ඉවත්ව යාමට ඉඩ දීමයි.) ඔහු යහපත්ව සිටින දෙයින් පුදුමයට පත්වනු ඇත.

ඔබේ දරුවාට කණ්ඩායම් ක්රීඩා ලබන්නේ නම්, උත්සාහ කරන්න:

ඔබේ දරුවා පෞද්ගලික සැලකිල්ලක් දක්වන්නේ නම්, සලකා බලන්න:

පාසලේ වයස් භෞතික ක්රියාකාරකම්: නිවසේ

ඔබට හැකි පමණින් සෙල්ලම් කිරීමට කාලය සහ අවකාශය සහිත දරුවන්ට ලබා දීම. විවිධ භෞතික ක්රියාකාරකම් දිරිගන්වන්න. එය මිශ්ර කිරීමෙන් ළදරුවන්ට වෙහෙස නොවී සිටීමට උපකාර වන අතර, බොහෝ මාංශ පේශි කණ්ඩායම් වැඩ කරයි.

විනෝදාස්වාදය සහ ව්යාපාරයන් අවධාරණය කරන්න (තරගයක් හෝ "කප්පමක්" නොවේ) අවධාරණය කරන්න. බොහෝ දරුවන් සහ වැඩිහිටියන් සඳහා සරල සහ ප්රවේශ්ය වන මෙම පවුලේ යෝග්යතාවය අදහස් උත්සාහ කරන්න.

ප්රභවයන්

SHAPE ඇමරිකාව - සෞඛ්ය සම්පන්න දරුවන් සඳහා සෞඛ්ය හා ශාරීරික අධ්යාපනඥයින් සහ හඬ. 2016 දී ජාතික වාර්තාවේ ස්වභාවය: ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ශාරීරික අධ්යාපනය පිළිබඳ තත්ත්වය , අප්රේල් 2016.