ඉගෙනුම් ආබාධිත තක්සේරු ක්රියාවලිය අවබෝධ කර ගැනීම

ළමයින්ට විශේෂිත සේවාවන් ලබා ගත යුතු දැයි තීරණය කිරීමට පාසල් මෙම පරීක්ෂණ භාවිතා කරයි

ඔබේ දරුවාට ඉගෙන ගැනීමේ ආබාධයක් තිබේදැයි තීරණය කිරීමේ පළමු කොටස පරීක්ෂණ ක්රියාවලියයි. ඉගෙන ගැනීමේ ආබාධ පරීක්ෂා කිරීමේ ක්රියාවලිය සාමාන්යයෙන් ආරම්භ වන්නේ පාසල් දරුවන් තුළ ශාස්ත්රාලිකයන් හෝ හැසිරීම් ගැටළු ඇතිවන විටයි.

සාමාන්යයෙන්, දරුවෙකුට කියවීමට, ලිවීමට, මනෝවිද්යා කුසලතා, කතා කිරීමේ භාෂාව තේරුම් ගැනීම හෝ ප්රකාශ කිරීම ඉගෙනීමේ දුෂ්කරතාවන්ට දරුවකුට ඉගෙනීමේ දුෂ්කරතාවයක් විය හැකිය.

බොහෝ අවස්ථාවන්හිදී, විශේෂයෙන් අධ්යාපනය ලැබීමේදී දෙමාපියන්ගේ පළමු හමුව සිදු වන්නේ දරුවා ප්රගතියක් නොපවත්වන අතර ඉගෙනීමේ අසභ්යතා සැක කිරීමයි. සාමාන්යයෙන්, ඉගෙන ගැනීමේ ආබාධයක මුල් ලකුණු සහ දෙමාපියන්ගේ උපකාරය සඳහා දෙමාපියන් දැනුවත් කරයි .

පාසල් කි්රයාවලිය ආරම්භ කරන්නේ කෙසේද?

ආබාධ සහිත පුද්ගල අධ්යාපන ආඥා පනතේ කොටස්වල කොටසක් ලෙස, ආබාධිත තත්ත්වයට පත් දරුවා ඇගයීමට පෙර මැදිහත්වීමේ ක්රමයක් ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා පාසල් අවශ්ය වේ. මෙම ක්රියාවලිය මැදිහත්වීමට ප්රතිචාර ලෙස හැඳින්වේ, හෝ RTI. ආරම්භයේදීම ගුරුවරුන්ට දෙමව්පියන් හමුවිය හැකි අතර, ආබාධ පරීක්ෂාව සඳහා දරුවකු යොමු කිරීම පෙර මැදිහත් වීමට කටයුතු කළ හැකිය. ඇත්ත වශයෙන්ම, ආබාධිත දරුවන් සඳහා පරීක්ෂණ හෝ අධ්යාපනික වැඩසටහන් සැලසුම් කිරීම, විධිමත් රැස්වීම් ක්රියාවලියක් තුළදී, සමහර අවස්ථාවලදී තනි අධ්යාපන වැඩසටහන (IEP) කණ්ඩායම් රැස්වීම් ලෙස හැඳින්වේ.

දෙමාපියන් සහ අධ්යාපනඥයින් ආබාධිත බවට සැක කරන නම් ඔවුන් පරීක්ෂණ ක්රියාවලිය ආරම්භ කරති.

ඉගෙනුම් ආබාධයක් ඇති බවට සැක කරන දරුවන්ට පරීක්ෂණය අවශ්ය වේ. විශේෂ අධ්යාපනය සඳහා සුදුසුකම නිර්ණය කිරීම සඳහා ෆෙඩරල් රාජ්ය සහ රාජ්ය රෙගුලාසි මගින් ඉගෙනීම ආබාධ පරීක්ෂා කිරීම අවශ්ය වේ. ඊට අමතරව, ඉගෙනීමේ ආබාධිත පරීක්ෂණ මගින් දරුවාගේ සැකසහිත ආබාධ පිළිබඳ වැදගත් තොරතුරු සපයයි. දරුවාට සුදුසුකම් ලබන්නේ නම්, පරීක්ෂා කිරීම මඟින් IEP සංවර්ධනය කිරීමේදී විශේෂිත දත්ත සපයනු ලබයි.

බලා සිටීමේ කාලය තුළ කුමක් සිදුවේද?

ඉගෙනුම් ආබාධ පරීක්ෂාව යනු සිසුවකුගේ සැකසහිත ඉගෙනුම් ආබාධිත තත්ත්වයට අදාල සියලු අංශවල තොරතුරු රැස්කිරීම සංකීර්ණ ක්රියාවලියකි. IEP සංවර්ධනය කරන තුරු තෙක් ශිෂ්යයෙකුට පරික්ෂා කිරීම සඳහා ගතවන කාලය සිට දින 60 කට නොවැඩි විය යුතුය. මවුපියන්ට, ඉගෙනීමේ ආබාධිත පරීක්ෂණය බලා සිටීමට දින 60 ක් සදාකාලික බවක් පෙනේ. එම කාල සීමාව තුළ කුමක් සිදුවේද?

ආබාධිත ප්රදේශය හා එක් එක් දරුවාගේ අද්විතීය ප්රශ්න මත පදනම්ව, ඉගෙනුම් ආබාධ පරීක්ෂණයට අධ්යාපන වාර්තා, ළමා නිරීක්ෂණ, ශිෂ්ය කටයුතු සමාලෝචනය, වෛද්ය, දෘෂ්ටි සහ ශ්රවණ පරීක්ෂන සමාලෝචනය ඇතුළත් විය හැකිය. පාසැල් නිලධාරීන් විසින් දරුවාගේ සංවර්ධනයේ සහ සමාජ ඉතිහාසය එකතු කර ගත හැකි අතර, දරුවාගේ දඩයම් හා දඩයම් මෝටර් කුසලතාවන් ඇගයීමට ලක් කෙරේ. ඇගයීමට ලක් කළ යුතු වෙනත් ක්ෂේත්රයන් අනුව අනුවර්තනය කරන හැසිරීම , කථනය සහ භාෂාව ඇතුළත් වේ.

බලාසිටි කාල පරිච්ඡේදයේදී දරුවාට බුද්ධිමය හැකියාව හෝ "IQ" පරීක්ෂණ, ශාස්ත්රාලීය කුසලතා පරීක්ෂණය, සමාජ හා චිත්තවේගීය පරීක්ෂණ, හැසිරීමේ පරීක්ෂණ සහ මනෝචිකිත්සක පරීක්ෂණ (දුර්ලභ අවස්ථාවන්හී) ලබා ගත හැකිය.

ආබාධිත ඉගෙනීමට පරීක්ෂණ කිරීම කවුද?

IEP කණ්ඩායමට අවශ්ය පරිදි විවිධාකාර වෘත්තිකයන් විසින් පරීක්ෂණ සිදු කළ හැකිය.

මෙම වෘත්තිකයන් ගුරුවරුන්, අධ්යාපනික රෝග විනිශ්චයකරුවන්, පාසැල් මනෝවිද්යාඥයින්, කථන විශේෂඥයන්, වෛද්ය වෘත්තිකයින්, වෘත්තීය සහ ශාරීරික චිකිත්සකයින් සහ උපදේශකයන් වේ.

බොහෝ අවස්ථාවන්හි දී, ඇගයුම්කරුවන් කණ්ඩායම විසින් බෙදාගත් ඔවුන්ගේ සොයා ගැනීම් පිළිබඳ ලිඛිත පරීක්ෂණ වාර්තා නිකුත් කරයි. සමහර පාසැල්වල එක් එක් වෘත්තිකයාගෙන් එක් එක් වාර්තාවට වඩා එක් සංයුක්ත වාර්තාවකට පරීක්ෂණ ප්රතිඵල ලබා දෙයි. හැකිනම්, සාමාජිකයින් සමඟ ඔවුන්ගේ ප්රතිඵල හුවමාරු කර ප්රශ්න විමසීමට IEP කණ්ඩායමේ රැස්වීම්වලට සහභාගි වීමට ඇගයුම්කරුවන් ප්රයෝජනවත් වේ. සෑම විටම, IEP කණ්ඩායමේ තීරණ ගැනීමේ ක්රියාවලිය සඳහා දෙමාපියන් යෙදවීම සහ සහභාගීත්වය ඉතා වැදගත් වේ .

අධ්යාපනික තීරණ ගැනීමට ටෙස්ට් ප්රතිඵල

IEP කණ්ඩායමේ සාමාජිකයන් පරීක්ෂණ ප්රතිඵල වලින් තොරතුරු සමාලෝචනය කර රාජ්යය විසින් ස්ථාපනය කරන ලද ඉගෙනුම් ආබාධිතතාව සඳහා ශිෂ්යයාගේ ලකුණු සහ වෙනත් පරීක්ෂණ ප්රතිඵල හදුනාගනු ලැබේ.

දරුවාට සුදුසුකම් ලැබිය හැකි නම්, රෝග විනිශ්චය තීරණය කිරීම , IEP සංවර්ධනය කිරීම සහ විශේෂයෙන් නිර්මාණය කර ඇති උපදෙස් කුමක්ද යන්න තීරණය කිරීම.

ඊට වෙනස්ව, දරුවා සුදුසුකම් නොලබන්නේ නම්, උපකාරය සඳහා වෙනත් වැඩසටහන් ආධාරක හෝ උපදේශාත්මක මැදිහත්වීම් ලබා ගත හැකි දේ තීරණය කරනු ලැබේ.