පාසැල් සාර්ථකත්වය සඳහා 5 වන ශ්රේණිය පිළිබඳ කුසලතා

පස්වන ශ්රේණි සඳහා පන්ති භෞතික, සමාජීය හා ප්රජානන කුසලතා

ශ්රේණියේ පස්වන ශ්රේණියේ ශිෂ්යයන් විශාල ප්රමාණයක් සඳහා බියජනක වසරක් විය හැකිය. ඔවුන් පාසල හුරුපුරුදු ප්රාථමික පාසැලෙන් ඉවතට යන අතර, ඔවුන්ගේ ශරීර වෙනස් වේ. මෙම අසමසම වසර තුළ, පාසල් සාර්ථකත්වය කරා යාමට උපකාර කළ හැකි සමාජ, සංජානනය සහ ශාරීරික හැකියාවන් රාශියකි.

1 -

5 ශ්රේණිය සමාජ කුසලතා
STEEX / E + / Getty Images

පස්වන ශ්රේණිය සංක්රාන්තිය අවුරුද්දක් වන අතර, එමඟින් සමහර සැප පහසුව අවශ්ය වන 5 වන ශ්රේණියට-වටිනා සමාජ කුසලතා. ප්රාථමික පාසැල් සිට මධ්යම පාසල දක්වා මාරු වීමට සූදානම් වනවා පමණක් නොව, ඔවුන්ගෙන් වැඩි දෙනෙක්ද වැඩිවිය පැමිණීසම් සලකුණු දක්නට ලැබේ.

සමකාලීන කණ්ඩායම් වඩාත් ස්ථාවර බවට පත් වන අතර, දෙමව්පියන් සහ ගුරුවරුන්ගෙන් ටිකක් වැඩියෙන් අපේක්ෂා කරති. එම විශ්වාසය දිනාගැනීම සඳහා ඔබේ පස්වන ශ්රේණියේ හිමිකරුවකුට ඔහුගේ අත්වැරදිවලට ​​වගකීම් භාර ගැනීමට හැකි වනු ඇති අතර, එය ටිකක් වඩා විශ්වාසදායී වන අතර, එම "සාධාරණ" සෑම විටම සමාන නොවේ යයි අදහස් කරයි.

තව

2 -

5 වන ශ්රේණි සංජානන කුසලතා

පස්වැනි ශ්රේණියේ ශිෂ්යයන්ට සෑම විටම ලෙහෙසි පහසු අවුරුද්දක් නොවේ, ලස්සන පස්වන ශ්රේණියේ නිශ්චිත සංජානන කුසලතා අවශ්ය ය. සමාජයීය හා ශාස්ත්රීය අංශයන් මීට පෙර සිදු වූවාට වඩා ටිකක් වැඩිවිය හැක, ඔබගේ ළමා සමාජ සමාජය පොදු අවශ්යතාවන් ඇති දරුවන් වෙත පටු කිරීමට පටන් ගනී. පාසැලේ භුක්ති විඳින දරුවන්ට පාසැලට භුක්ති විඳිය හැකි මිතුරන් ඇති වීමට ඉඩ ඇති අතර, අධ්යයන තරගයේ නව අංගයක් එකතු කළ හැකිය.

ඔබේ දරුවා ක්රීඩාවෙහි රැඳී සිටීමට උපකාරි වන තවත් ඥානන කුසලතා ගණනාවක් ඇත. ඊට වඩා තර්කාන්විතව තර්ක කිරීමට හා හැකියාවෙන් යුක්තව තර්ක කිරීමට හැකියාව ඇත. වඩාත් පුළුල් පොත් ලිවීම සඳහා විශිෂ්ට කුසලතා. ඔබේ දරුවා යම් ගැටලුවක් සඳහා විවිධ පාර්ශ්වයන් දකින අතර, විද්යාත්මක ව්යාපෘති සඳහා වූ විවිධ කල්පිතයන් ඉදිරිපත් කිරීමට ඇයට වඩා හොඳ අවස්ථාවක් ලබා දීම ද සිදු විය හැකිය. ඇගේ වියුක්ත චින්තන කුසලතාවන් ද වැඩි දියුණු වී ඇල්බර්බ්රයින් සංකල්ප සහ දිගු බෙදීම් වැනි සංකීර්ණ වර්ගයේ ගණිත ක්රමයකට හැකියාව තිබිය හැක.

තව

3 -

5 වන ශාරීරික දක්ෂතා

පස්වන ශ්රේණියේ දී, ඔබේ දරුවාගේ ජීවිතයේ ශාරීරික අවශ්යතාවයන්ගෙන් බාහිර ක්රියාකාරකම් සංවිධානය කරන ආකාරය වෙනස් කිරීම සඳහා ඔහුට වැදගත් ශාරීරික හැකියාවන් තිබිය යුතුය. ඔබේ දරුවාගේ අවශ්යතා සංගීතයට, ක්රීඩා හෝ දෙකමෙහි පවතින්නේද, ඔහුගේ දළ හා යහපත් මෝටර් නිපුණතා ඔවුන් සමඟ නැංවීමට තරම් ඉක්මණින් වර්ධනය විය යුතුය.

මෙම වසරේදී, ඔබේ දරුවා ශාරීරික හා සංජානනීය සංකේන්ද්රණය අවශ්ය වන ක්රියාකාරකමක් සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා වඩාත් සංකීර්ණ කාර්යය ආරම්භ කළ හැකිය. (නිදසුනක් ලෙස, සංගීතය කියවීම සහ උපකරණයක් සෙල්ලම් කිරීමෙන් හෝ පාපන්දු ක්රීඩාවෙහි නිශ්චිත නාට්යයක් සිහි කිරීම සහ ඉටු කිරීම.) අභ්යන්තර හා බාහිර වශයෙන්ද, පෙර ගමන් වඩා කුඩා මාර්ගවල ඔහුගේ චලන රටාවන් බවට පත් කිරීමට ඔහු පටන් ගනියි.

4 -

5 වන ශ්රේණියේ ඉගෙනීම සමඟ ගැටලු සංඥා

පස්වන ශ්රේණියේ ඉගෙන ගැනීමෙන් ගැටලු රැසක් පවතින අතර, සමහරු සමීප සම්බන්ධතා සමග සම්බන්ධ වී සිටිති, සමහරෙක් සාන්ද්රණය සමග සම්බන්ධ වී ඇති අතර සමහරුන් ඉලක්ක කිරීමට සහ සම්පූර්ණ කිරීමට සමත් වී තිබේ. ඔබේ දරුවා 5 වන ශ්රේණියේ වසර තුළ වැඩ කටයුතු කරන ආකාරය පිළිබඳව කිසියම් උත්සුකයක් තිබේ නම්, එය තවදුරටත් උපදෙස් සඳහා ගුරුවරයා සමඟ කතා කිරීමට කාලයයි.

තව