මව්කිරි වැළැක්වීමේ තීරණ

පසුගිය මාසයේදී මම රැස්වීමකට සූදානම් වෙමින් සිටියදී, දරු ප්රසූතියට සහ මව්කිරි ගැනීම පිළිබඳව අවධානය යොමු කිරීමට මම තීරණය කළෙමි. මගේ ඉලක්කය වූයේ හැකි තරම් ප්රවේගාත්මක මැදිහත් වීමක් ලැයිස්තුගත කිරීමයි. එවිට සෑම කෙනෙකුම සෘජු හෝ වක්රව මව්කිරි දීම ආරම්භ කිරීම හා ගතවන කාලය පිළිබඳව සාකච්ඡා කළ හැකිය.

ප්රසව හා නාරිවේද ආදීනව

ඔබට අනුමාන කළ හැකි පරිදි මෙය අතිශයින්ම චෝදනාකාරී රැස්වීමක් විය. මව්වරුන් තමන්ට සිදුවූ දේ ගැන කතා කිරීමට අවශ්ය විය. ඔබ මෙම ලැයිස්තුවේ සෑම මැදිහත්වීමක්ම තිබේ නම් එය සාර්ථකව කිරි දීමට තවමත් හැකි වන බව අපි සාකච්ඡා කළෙමු. රැස්වීම අවසන් කළෙමි. ඔවුන් සෑම විටම උපත ලබා දිය යුතු අතර උපතින්ම උපන් සේවකයෙකු තෝරා ගැනීම සඳහා ඔවුන්ගේ උපන් දින දර්ශනය තෝරා ගත යුතුය. ඔවුන්ගේ ශරීරයට ඇහුම්කන් දෙන අතරම ඔවුන්ගේ සිතුවිලි විශ්වාස කරනවා නම් ඔවුන් දැනටමත් තම දරුවන් බිහි කිරීමට කටයුතු කරන බව මම ඔවුන්ට පැවසුවා.

කතුහිමිකම 1997 ඇන්ඩ්රියා ඊස්ට්මන් සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.