උපතින් පසු ඇති වූ කැක්කුම හා ගැටුම් පසු අවබෝධ කර ගැනීම

ඔබේ ගර්භාෂයේ සාමාන්ය ප්රමාණයට නැවත හිස ඔසවීමට කාලය අවශ්ය වේ

උපත ලැබීමෙන් පසු උපත් පාලන ක්රම තිබේ නම්, බිය නොවන්න! ඔබේ ශරීරය කුමක් කරන්නේද යන්න සහ ඔබ විසින් කරන ලද ශ්රමය තුළ ඔබ අත්විඳින ලද හැකිලීම් වැනි දෙයක් නොවේ. ශ්රම එන්නත් ක්රම මෙන් නොව මෙම ගැබ්ගැනීම් ඔබගේ ගර්භාෂය එහි මුල් ප්රමාණය දක්වා අඩු කර ගැනීමට උපකාරී වේ. ඔබ දැනටමත් ඔබේ ප්ලාසන්ටා ඉවත් නොකළේ නම්, මෙම හැකිලීම් ඔබට එසේ කිරීමට උපකාරී වනු ඇත.

පාන් සහ ඔබේ ගර්භාෂ ගර්භාෂයෙනි

බොහෝ මව්වරුන් බොහෝ වේදනාවලින් පසුව දැනගත් පසු, බොහෝ දරුවන්ගේ පංතිය සාකච්ඡා කරයි. පසුපසට යනු ශ්රමය හා ප්රසූතියෙන් පසුව සිදුවන උපත් පාලන ක්රමයට ලබා දුන් නමයි. මෙම සන්ත්රාසය ආයාසයේ ක්රියාවලිය සංඥා කරයි, ඔබගේ ගර්භාෂයේ ක්රියාවලිය එහි පූර්ව ගර්භණීභාවය ප්රමාණය හා හැඩය අඩු කරයි.

සෑම කාන්තාවක්ම උපත ලැබීමෙන් පසු මෙම හැකිලීම් අත්දකිති. ඔබගේ ගර්භාෂය පසුගිය මාස නවය තුළ එහි මුල් ප්රමාණයට වඩා 25 ගුණයකින් වැඩිවිය. උපතින් පසුව ඔබට දැනෙන පරිදි සිදුවන උපද්රවයන් එය මුලින් ඇති තරම් කුඩා නොවනු ඇත. මෙම ක්රියාවලිය සාපේක්ෂව ඉක්මනින් සති හතරක් හෝ හයක් පමණ වේ. ඔබේ ගර්භාෂය සාමාන්ය තත්වයට පත් වන තුරුම ගර්භණී වීමෙන් ඔබ දිගටම ගැබ් ගත හැකිය.

දෙවැනි වරට මව්වරු සහ පාන් වලින් පසු

වේදනාවෙන් පසු වේදනාව නොසලකන අතර, ඔවුන් අසහනය සහ වේදනාව ඇති කළ හැකිය.

පසුකාලීනව පුද්ගලයෙකුගෙන් පුද්ගලයාට වෙනස් විය හැකිය. මෙය ඔබේ පළමු දරුවා නොවේ නම්, ඔබේ වේදනාව කලින් පැවති ගර්භනී අවධියේදී අත්විඳිනු ඇත.

සමහරු පවසන්නේ සෑම පසුකාලීන බිළිඳෙකුගෙන්ම පසු වේදනාව වැඩි වන බවයි. වේදනාව සඳහා ඔබට උණුසුම් පැකේජ වැනි සුවපහසු සැත්කම් (ඔබේ වෛද්යවරයාගේ අනුමැතිය සහිතව), ඔබේ උදරයේ ඇති සම්බාහනය හා ඇතැම් ඖෂධ මගින් සවිබල ගන්වන්න .

ප්රතිශක්තීකරණ බෙහෙත් බොහෝ කාන්තාවන්ට හොඳින් ක්රියා කරයි.

උපත ලැබීමෙන් පසු පළමු දින කිහිපය ඇතුළත මෙම එන්නත් කිරීම් වඩාත්ම දැඩි වේ. ඔබ හෙදියක් හෝ මව්කිරි දීමේදී ඔබට වැඩි වැඩියෙන් සැලකිලිමත් විය හැකිය. මෙය සිදු වන්නේ ඔබේ ගර්භාෂය හෙදි කාලයේ ඔබ නිදහස් කරන ලද oxytocin සංවේදී වන බැවිනි. ඔබ වඩාත් සුවපහසු ලෙස හැසිරවීමට, කිරි දෙන අතරතුර ඔබේ අසහනය අඩු කර ගැනීම සඳහා මව්කිරි දීමට පෙර සුවපහසුව හෝ ඖෂධ භාවිතා කිරීමට උත්සාහ කරන්න. මූලික වශයෙන්, ශ්රමය තුළදී ඔබට උදව් කළ ඕනෑම දෙයක් පශ්චාත් කාල පරිච්ෙඡ්දෙය්දී කියාත්මක වන අතර, එමගින් ප්ලාස්ටික් ෙරෝග ඖෂධ ඇතුළත් ෙව්. නව ඖෂධ ලබා ගැනීම පෙර, මව්කිරි දීම අතරවාරයේ සිටීමට වගබලා ගන්න.

වේදනාවෙන් පසුව ඔබට දැනෙන්නේ නැතැයි සැලකිලිමත් වන්න. සෑම මවකටම හැඟෙන්නේ නැත. මෙය ඔබගේ ගර්භාෂය සුව කිරීම හෝ හැකිලීමක් නොවන බව එයින් අදහස් නොවේ. ඔබ සැලකිලිමත් නම් ඔබගේ ගර්භාෂය සුව නොවේ, ඔබේ ගර්භාෂය දැන ගැනීමට ඔබට උගන්වන ලෙස ඔබේ පශ්චාත් පරම්පරා හෙද නිලධාරියාගෙන් විමසන්න. මේ ආකාරයට ඔබට එහි ප්රගතිය පරීක්ෂා කළ හැකිය. ඔබට කිසියම් විශේෂ ගැටළුවක් තිබේ නම්, උපදෙස් සඳහා ඔබේ වෛද්යවරයා හෝ වින්නඹුව සමඟ කතා කිරීමට වග බලා ගන්න.

> මූලාශ්ර:

> ප්රසව හා නාරිවේදය: සාමාන්ය හා ගැටළු ගර්භනීභාව. ගබ්බේ, එස්, නීබ්ල්, ජේ, සිම්ප්සන්, ජේ. සයවන සංස්කරණය.

> ගැබ් ගැනීම්, දරු උපත් සහ නව කන්යා සොම්කින්, වල්ලි, කෙප්ලර්, ඩර්හැම් සහ බෝල්ඩින්ග් විසින්. හතරවන සංස්කරණය