ගර්භනී කාන්තාවන් සඳහා මුඛ සෞඛ්ය උපදෙස්

අපේක්ෂිත මව්වරුන්ට වැදගත් මුඛ සෞඛ්ය තොරතුරු

ළමා රෝග පිළිබඳ ඇමරිකානු ඇකඩමිය (AAP) විසින් ගර්භනී කාන්තාවන්ගේ සෞඛ්ය සම්පන්න දත් ​​හා විදුරුමස් හා මව්වරුන් අතර මුල් අවධියේදී මුඛ සෞඛ්ය නඩත්තුව සඳහා මුඛ සෞඛ්ය උපදෙස් හදුන්වනු ලැබේ. ගර්භණී සමයේදී මුඛ සෞඛ්යය වැදගත් වන්නේ ඇයි? ඩිම්්භ රෝග සමඟ මව්වරුන් හට වැඩිහිටි උපත් වැඩි අවස්ථාවක් තිබේ. එමඟින් දරුවාගේ සෞඛ්යය ගැන සැලකිලිමත් විය හැකි දරුණු ගර්භණී සංකූලතාවයක්, සාමාන්යයෙන් අඩු උපත් බර නිසාය.

ගර්භණී තත්වයෙන් යුත් ගර්භනීවාදයේ ගර්භණී කාන්තාවන්ගෙන් අඩකට ආසන්න ප්රමාණයක් වර්ධනය වන ඩිම්බකෝෂ රෝගයකි. ගර්භණී වකුගඩු රෝගය දරු ප්රසූතියේදී බොහෝ විට අවසන් වන්නේ දරුවාගේ උපතෙන් පසුවය. එය ගර්භණී අවධියේදී දන්ත වෛද්යවරයෙකු විසින් නිරීක්ෂණය කළ යුතුය. මෙම ගර්භනීත්වයේ ස්වරූපය වඩාත් දරුණු කාලපරිච්ඡේදයක් බවට පෙරළීම, දියුනු හා ආපසු හැරවිය නොහැකි ආකෘතියක් බවට පත්වේ. ශල්යකර්මයට ලක්වීමෙන් ඇතිවන ඩිම්බය රෝගය සම්බන්ධය. විදුරුමස් රෝග සහිත ගර්භණී මව්වරුන් කලින් කලට ශාරීරික ශ්රමයට යෑමට වඩා හත් ගුණයකි. මුඛ බැක්ටීරියාව තුළ ඇති රසායනික ද්රව්යයක් වන ප්රෝටැග්ලීන්ඩින්, ශ්රමය උත්තේජනය කරයි. වකුගඩු රෝගය දරුණු අවස්ථාවන්හිදී කාන්තාවන්ගේ මුඛ වල වම්බටුවෙහි ඉහළ මට්ටමක පවතී.

ගැබ්ගැනීසම්දී මුඛ සෞඛ්යය පිළිබඳ වැඩෙන සැලකිල්ලට ප්රතිචාර වශයෙන්, ඒඒඑෆ් විසින් පහත සඳහන් මාර්ගෝපදේශ සකස් කරන ලදී:

ඔබේ දන්ත වෛද්යවරයා සමඟ කතා කරන්න

ඔබ ගර්භනී වීම හෝ ගර්භණීත්වය ගැන සලකා බලන විට, ඔබේ දන්ත වෛද්යවරයා සමඟ ඇති විය හැකි ගැටළු ගැන සාකච්ඡා කරන්න. ගැබ් ගැනීම ගැන සිතන කාන්තාවකට ගැබ් ගැනීමට පෙර ගර්භනී කාන්තාවන්ට පෙර ඔවුන්ගේ මුඛ සෞඛ්යය ගැන සැලකිලිමත් විය හැක. මෙම කාරණය තිබියදීත්, නිතිපතා මුඛ සෞඛ්ය රැකවරණ ගැබ් ගැනීම පුරාම අඛණ්ඩව සිදු විය යුතු බව විශේෂඥයින් අවධාරණය කරයි.

මූලාශ්ර:

නව Perinatal සහ ළදරු මුඛ සෞඛ්ය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශ නිකුත් කරයි. ළමා දන්ත වෛද්ය විද්යාලය.