ඔබේ දරුවා උසස් පාසලේ ශ්රේණි ගත නොකළේ නම් කුමක් කළ යුතුද?

යෞවන යෞවනියන්ට ලබා දෙන උපාය මාර්ග

ඔබගේ යෞවනය අසමත් වීම ශ්රේණිගත කිරීම අසීරු හා බියජනක විය හැකිය. අසාර්ථක පන්තිවලට අඩු GPA යනු, විද්යාලයට ඇතුල් වීමෙන් ඇති වන ගැටළු සහ සමහරවිට කලට වේලාවට ඉහළ පාසලෙන් උපාධිය ලබා ගැනීමට නොහැකි විය.

උසස් පෙළ සිසුන් තම පන්තිවල පසුපස සිටින විට, අල්ලා ගැනීම අසීරු විය හැකිය. ශ්රේණිගත කිරීම් අඩු වන විට බොහෝ යෞවනයන් අත්හැර දමයි.

ඔබගේ යෞවන යෞවනියන්ට පංතියක් අසමත් වුවහොත්, හෝ ඔහු දැනටමත් අසමත් වී ඇත. මෙම ගැටලුව විසඳීමට ඔබට කළ හැකි කරුණු කිහිපයක් තිබේ.

ගැටළුව හඳුනා ගන්න

ඔබගේ යෞවනය අසමත් ශ්රේණියක් තිබේ නම් හෝ සම්මත නොකිරීමේ අනතුරකට මුහුණ දී තිබේ නම්, ගැටලුව විසඳන්න. ඔහු නොදන්නා හේතු සොයා බැලීමට උපකාර කිරීම සඳහා ඔබේ දරුවාට අසන්න. සමහර අවස්ථාවලදී ප්රබල ආරම්භයක් ලබන ශිෂ්යයන් අනිකුත් සිසුන්ගේ මාර්ගයේ රැඳී සිටීමට පෙලඹෙන්නේ නැත.

ඔබේ දරුවා සමඟ කතා කරන්න, මෙම ගැටලූවලින් එකක් හෝ අසමත් ශ්රේණියක් සඳහා දායක වී තිබේදැයි පරීක්ෂා කරන්න.

ගුරුවරුන් සමඟ කතා කරන්න

ඔබේ දරුවා ගුරුවරුන් සමඟ කතා කිරීමට අකමැති වුවද, ගැටලුව තීරණය කිරීමට උපකාර කිරීම සඳහා ඔවුන් සමග කතා කිරීම වැදගත්ය. පන්තියේ අවධානය නොලැබෙන බව හෝ ඔබේ රැකියාව නොලැබෙන බව ඔබේ දරුවා නොදැන සිටියි. පන්තියට යෑමට ඔබේ දරුවාට වෙනස් ආකාරයකින් කළ යුතු දේ පිළිබඳව ගුරුවරුන්ගේ අදහස් විමසන්න.

ඔබේ දරුවාට ඉගෙන ගැනීමේ ආබාධයක් තිබේද යන්න සලකා බලන්න. සමහර අවස්ථාවලදී ඉගෙනීමේ ආබාධ හෝ ලිංගාශ්රිත රෝගය උසස් පාසැල් වසර දක්වා නොසැලකෙනු ඇත. අධ්යාපනික හෝ මානසික පරීක්ෂණයෙන් ප්රයෝජනවත් විය හැකිද යන්න සොයා බැලීම.

ඔබේ දරුවා සමඟ ගැටලුව විසඳන්න

ඔහු අසමත් වන්නේ මන්දැයි ඔබට හොඳ අවබෝධයක් ඇති පසු, ඔබේ අසල්වැසියා සමඟ ගැටලුව විසඳන්න . ඔහුගේ ශ්රේණිය දියුණු කර ගත හැකි ආකාරය පිළිබඳව ඔහුගේ අදහස් ගැන සාකච්ඡා කරන්න. සමහර අවස්ථාවලදී සරල එහෙත් නිර්මාණාත්මක විසඳුම් විශාල වෙනසක් සිදු කළ හැකිය.

ගොඩක් වචනයෙන් වචනයක්

අසමත් ශ්රේණි සඳහා විසඳුමක් සැලසුම් කිරීම සඳහා එක්ව වැඩ කරන්න. ගුරුවරයා පුහුණු කිරීම සඳහා පිළියමක් පිළියෙළ කිරීම සඳහා ඔහුගේ ශ්රේණිය වැඩිදියුණු කිරීමට හැකි උපක්රම පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න. පංතිය සමත් වීමට ඔහුට නොහැකි නම්, ගිම්හාන පාසල හෝ වැඩිහිටි අධ්යාපන පංති වැනි විකල්ප විකල්ප ගැන පාසැලට කතා කරන්න.