ඔබේ දරුවාට IEP අවබෝධ කර ගැනීම

තනි පුද්ගල අධ්යාපන සැලැස්ම

පුද්ගලාරෝපණ අධ්යාපන වැඩසටහන හෝ තනි තනි අධ්යාපන ක්රමයක් සඳහා IEP නියෝජනය කරයි . "තනි තනි අධ්යාපනික සැලැස්මක්" හෝ "තනි අධ්යාපන වැඩසටහනක්" වැනි ඒවාට සමහර වෙනස්කම් ලෙස හැඳින්විය හැකිය. ඔවුන් සියල්ලම එකම දෙයක් අදහස් කරයි - ඔබේ දරුවා ලැබීමට නියමිත විශේෂ අධ්යාපන සේවාවන් මොනවාද සහ ඇයි ඇයි යන්න නිශ්චිතවම නීතිමය බැඳීමක් ඇති ලියවිල්ලක්.

මෙම සැලැස්ම ඔබේ දරුවාගේ වර්ගීකරණය, ස්ථානගත කිරීම , එක් එක් පුද්ගලයෙකුගේ සහ ප්රතිකාර, අධ්යයන හා චර්යාත්මක ඉලක්කයන්, අවශ්ය නම් චර්යාත්මක සැලැස්ම , සාමාන්ය අධ්යාපනයේ කාලය හා ප්රතිශතය ගුරුවරුන් සහ චිකිත්සකයින්ගේ ප්රගති වාර්තා ඇතුළත් වේ. IEP හි රැස්වීමකදී IEP සැලසුම් කර ඇත.

IEP හි පුද්ගලාරෝපිත කොටස මඟින් ඔබේ දරුවාගේ විශේෂ අවශ්යතාවන්ට ගැලපෙන පරිදි සැලැස්ම සකස් කළ යුතු වේ - ගුරුවරයාගේ හෝ පාසලේ හෝ දිස්ත්රික්කයට අවශ්ය නොවේ. අරමුණු, වෙනස් කිරීම්, නවාතැන්, කාර්ය මණ්ඩලය සහ ස්ථානගත කිරීම ඔබේ දරුවාගේ විශේෂ අවශ්යතා අනුව තෝරාගැනීම, බලාත්මක කිරීම සහ නඩත්තු කළ යුතුය. නිදසුනක් වශයෙන්, අපි එය එසේ නොකරමු. තනි පුද්ගල ප්රතිචාරයක් නොවේ. ඔබේ පාසැලේ ඔබේ දරුවාට කවදාවත් ඔබේ දරුවා සිටියේ නැත (ඔබගේ දරුවා පුද්ගලයෙකුට ඔවුන් එසේ නොතිබුණි), දැන් ඔවුන් එසේ කරන්නේ නම්, එය ඔහුගේ හෝ ඇයගේ අවශ්යතා වලට සේවය කිරීම සුදුසු ය.

IEP රැස්වීමකට සහභාගී වන්නේ කවුද?

IEP රැස්වීම සඳහා සහභාගී වන ළමුන්ගේ අධ්යයන කණ්ඩායමේ සාමාජිකයින්, සාමාන්යයෙන් සමාජ සේවකයෙකු, මනෝ විද්යාඥයෙකු, ඉගෙනුම් විශේෂඥයකු සහ ඔබේ දරුවාගේ ගුරුවරුන් සහ චිකිත්සකයින් ඇතුළත් වේ. දෙමාපියන් නිතරම IEP රැස්වීම් වලට ඇතුළත් කළ යුතුය. ඔබට කල්තියා දැනුම් දිය යුතු අතර, අවශ්ය නම් දිනය වෙනස් කිරීමට.

IEP රැස්වීම් කලාතුරකින් ප්රසන්න වුවද ඒවා මඟ හැරීමට පෙළඹෙන්නේ නැත . ඔබ ඔබේ දරුවා පිළිබඳ විද්වතකු වන අතර එබැවින් කණ්ඩායමේ ඉතාම අත්යවශ්ය සාමාජිකයෙකි.

IEP රැස්වීමකදී සිදුවන්නේ කුමක්ද?

ඇතැම් විට විවෘත හා අවංක තොරතුරු හුවමාරු කිරීම, සමහර අවස්ථාවල ක්රීඩාව ක්රීඩා කිරීම හා බිය ගැන්වීම්, සමහර අවස්ථාවලදී දත් දිරියක් හා දත්මිටි කෑම. විශේෂ අවශ්යතා සහිත දරුවන්ගේ දෙමාපියන්ට දරු ප්රසූතියේ දරු දැරියන්ගේ දෙමව්පියන් බොහෝ විට මානසිකව දුෂ්කර අත්දැකීම් ලබා ගත හැකිය. බොහෝ විශේෂඥයන් ඔවුන්ගේ රෝගීන්ගේ දෙමාපියන් සමඟ කටයුතු කරන ආකාරය, එය ඇත්තෙන්ම කියනවා.

ඔබේ දරුවාගේ විශේෂ අධ්යාපන අත්දැකීම්වල මුල් අවධියේදී, IEP රැස්වීම් පරීක්ෂණයට පිළියමක් යෙදවීම, වර්ගීකරණය කිරීම සහ අවශ්යතා තක්සේරු කිරීම සඳහා යොමු කරනු ඇත. ඔබේ දරුවා "සාමාන්යයෙන්" කොතරම් දුරට කොතරම් දුරට දකිනවාද යන්නත්, ඔබ හෝ ඔබේ දරු දැරියන්ගෙන් හෝ ඔහුගේ හෝ ඇයගේ අධ්යාපන අත්දැකීම වෙනස් වනු ඇති ආකාරය තේරුම් ගැනීමටත් බොහෝ විට ඔබ අසමත් වනු ඇත. මේසයේ වෘත්තිකයන් ඔබේ දරුවා ආබාධිත බවක් ලෙස සලකන බව ඔබට හැඟෙන්න පුළුවන්. එසේත් නැතිනම්, ඔබේ දරුවාගේ ගැටලුව සහ ඔහුගේ හෝ ඇයගේ අවශ්යතාවයන්ගේ තීව්රතාවයට ඔවුන් ප්රමාණවත් අවධානයක් නොදක්වන බව ඔබට හැඟෙන්න පුළුවන්.

ඔබගේ දරුවා විශේෂ අධ්යාපන පද්ධතිය හරහා ගමන් කරන විට, වාර්ෂිකව IEP රැස්වීම් ප්රගතිය තක්සේරු කිරීම සහ පහත සඳහන් වර්ෂයේ වැඩසටහන සැලසුම් කිරීම.

ඔබේ දරුවාගේ ගුරුවරයා සහ චිකිත්සකයින් ඔවුන්ගේ වාර්තා කියවන අතර, නඩත්තු කළමණාකරු වැඩසටහනට වෙනස් කිරීම හෝ දේවල් තැබීමට යෝජනා කරනු ඇත. වෙනස් වන වර්ගීකරණයන් ගැන සාකච්ඡා කිරීම, සේවා එකතු කිරීම හෝ අඩු කිරීම, දරුවා වෙනත් පංති කාමරයක්, චර්යාත්මක සැලසුම් සහ ශාස්ත්රාලීය ඉලක්කයන් බවට පරිවර්තනය කිරීම. ඔබේ දරුවා හොඳින් කටයුතු කළහොත්, සුදුසු පරිදි සිදු කරනු ලබන බව ඔබ සිතනවා නම්, මෙම රැස්වීම් සැබවින්ම පාසල් කාර්ය මණ්ඩලය සමඟ කටයුතු කිරීමට ප්රසන්න අවස්ථාවක් විය හැකිය. නමුත් ගැටලු තිබේ නම් - ඔබේ කණ්ඩායමට අවශ්ය වන්නේ ඔබේ දරුවාට වඩා වෙනස් යමක් අවශ්ය බව ඔබට හැඟෙන්නේ නම්, ඔබ කලින් දැනුම් දී නොමැති ගැටළු වාර්තා වලින් පුදුමයට පත්වුවහොත්, ඔබට තවත් සේවාවන් හෝ අඩු සේවා අවශ්ය නම්, ඔබට වෙනත් පාසලක් හෝ වෙනත් පාසලක්, ඉලක්ක සපුරා නොගන්නා අතර ඒවා නිසි පරිදි ලිඛිතව නොපවතින බව ඔබට හැඟේ නම් රැස්වීම් ඉතා ඉක්මනින් ඉතා කැතයි.

සෑම වසර තුනකටම වරක් ඔබේ දරුවා නැවත ඇගයීමක් සඳහා සුදුසුකම් ලබයි. එම අරමුණ වන්නේ එය නැවත ඇගයීමට ලක් කිරීමට හෝ නැද්ද යන්න තීරණය කිරීම සඳහා රැස්වීමකට ආරාධනා කරනු ලැබේ. පාසැලට හොඳින් හැඟී යනවා නම්, ඔබ ඇගයීමට ලක් නොකරන බව යෝජනා කළ හැකිය. ඒ සමඟ ඉදිරියට යාමට හේතු තිබිය හැකිය. එහෙත්, ඔවුන් ඔබේ හේතු විය යුත්තේ පාසල් නොව. සාමාන්යයෙන්, ඔබේ දරුවාගේ ප්රගතිය හෝ අඩුපාඩුව පිළිබඳ ඇතැම් සංඛ්යාත්මක සාක්ෂි ලබා ගැනීම සහ එම පාසල සඳහා වගකීම පැවරීම ඇගයීම සිදු කිරීම හොඳ අදහසකි. මූලික වශයෙන් විශේෂ පාසලක සිට මධ්යම මට්ටමේ සිට මධ්යම පාසල දක්වා හෝ උසස් පාසලකින් හෝ විශේෂයෙන් පෙර-කේ, විශේෂිත වූ පෙර-කේ සිට මාරු කිරීම වැනි අනිවාර්ය සිදු වීමක් සිදු වන අවස්ථාවලදී ඔබ නැවත වෙනස් කිරීම සිදු කරනු ඇත.

IEP රැස්වීම් සිදුවන්නේ කොහේද?

සාමාන්යයෙන්, ඔබගේ ළමා අධ්යයන කණ්ඩායම පදනම් කරගත් පාසල තුළ IEP රැස්වීම් පැවැත්වේ. ඔබේ දිස්ත්රික්කය හා ඔබේ දරුවා පිහිටුවා ඇති ස්ථානය අනුව මෙය ඔබේ දරුවාගේ පාසල විය හැකිය.

IEP රැස්වීමක් සඳහා මම සූදානම් විය යුත්තේ කෙසේද?

ඔබට කබොක්සිං පංතියකින් සහ සමහරවිට උදෑසන වෙඩි තැබීමේ පරාසයකදී ඔබ සූදානම් කළ යුතු බව ඔබට දැනෙනු ඇත. එහෙත් සාමාන්යයෙන්, ඔබට වැදගත් රැස්වීමක් සඳහා ඔබ සූදානම් කළ යුතු ය: ඔබට පැවසීමට අවශ්ය දේ ගැන සටහන් කරන්න, අවශ්ය නම් යම් යම් පර්යේෂණ සිදු කරන්න, සහ එයින් ඉවත් වීමට අවශ්ය කුමක්දැයි දැනගන්න. ඔබේ පාසලේ දිස්ත්රීක්කයේ හෝ අන්තර්ජාලයේ දැන්වීම් පුවරුව හෝ ඊ-මේල් කන්ඩායමේදී වෙනත් දෙමව්පියන් සමඟ කතා කිරීමට ප්රයෝජනවත් විය හැකිය. ඔබේ දරුවන්ට සමාන අවශ්යතා ඇති දරුවන් සඳහා ඔවුන් ලබා ඇති සේවාවන් සොයා ගැනීමට එය උපකාර විය හැකිය.

වෙනත් පාසල් සහ අනෙකුත් දිස්ත්රික්කවල එම සේවාවන් සපයා දෙන බව ඔප්පු කිරීමට ඔබට සහාය විය හැකි නම්, ඉල්ලීම් කිරීම සඳහා ඔබ වඩාත් ශක්තිමත් වනු ඇත.

ඔබට අවශ්ය දේ දැන ගැනීම සඳහා රැස්වීමකට යන්න පුළුවන් නම් එය අතිශයින්ම ප්රයෝජනවත් වේ. හොඳ කණ්ඩායමේ සාමාජිකයෙකු ලෙස, ඔබ තවමත් කණ්ඩායමේ අනෙක් සාමාජිකයන්ගේ අදහස් සළකා බලමින් සිටින අතර, ඔබ සම්මුතීන් සහ සහන සලකා බලනු ඇත. එහෙත් ඔබ ඔබ සිතන දේ ඔබට පැවසීමට වඩා ඔබ රඳා සිටින තරමට ඔබේ දරුවාගේ හොඳම අභිප්රායෙන් නොසිටින දේවලට එකඟ විය හැකි ය. ඔබේ විසඳුම හෝ යෝජනා ඉදිරිපත් කරන්න. එසේ නොකරන්න, ඇයි නොකියන්න සහ විකල්පයන් ඉදිරිපත් කිරීමට ඔවුන්ට බරක් දෙන්න.

සමහර අවස්ථාවලදී අභියෝගාත්මක හා චිත්තවේගීය කනස්සල්ලක් ඇති විය හැකි දේවල් සඳහා මානසිකව සූදානම් කිරීම සඳහා, ඔබේ අයිතිවාසිකම් සහ සාර්ථක උපාය මාර්ග ගැන කියවීම බොහෝ දේ කිරීමට ඔබට උපකාර විය හැකිය. එක් විශිෂ්ට වෙබ් අඩවියක් වන්නේ විත්තිකෝ, විශේෂ අධ්යාපන අයිතීන් සහ නීති උපදෙස් ලබා ගැනීම පිළිබඳ තොරතුරුවල නිධානයයි. නමුත් IEP හි ඇති ඉසුරුමත් දේවානුභාවයෙන් ලියන ලද මගේ ප්රියතම ප්රභවය වන්නේ "Play Hearts, Not Poker" නම් රචනයයි. මෙය IEP සාර්ථකත්වයට හොඳම අවස්ථාවක් සපයනු ලබන සහයෝගිතාවයෙන් ඒත්තු ගන්වන ආකර්ෂණීය ආකල්පයකි.

මගේ දරුවා IEP රැස්වීම්වලට පැමිණිය යුතුද?

ඔබේ දරුවා IEP රැස්වීම්වලට පැමිණීමට සුදුසුකම් ලැබුවත්, එය හොඳ අදහසක් වන්නේ ඔබේ දරුවා මත සම්පූර්ණයෙන්ම රඳා පවතියි. බාල වයසේදී රැස්වීම තුළ ඔබේ දරුවාට සැලකිල්ල දැක්විය හැකි බැරෑරුම් ව්යාපාරයකින් ඈත් වීමෙන් ඔබේ පූර්ණ අවධානය ලබා දිය යුතුය. වැඩිහිටි දරුවන්ට පිරිනැමීමට යමක් තිබිය හැකි වුවද, ඔවුන්ගේ දුර්වලතා සියල්ලම අසන්නට ලැබීමට බාධා ඇති විය හැක.

ඇතැම් දරුවන්ට තමන් කැමති දෙයක් තිබිය හැකි බව සමහර ළමයින්ට හැඟෙන්නට පුළුවන, අනෙක් අයට පංතියෙන් ඉවත් වීමට අවශ්ය නැත. ඔබේ දරුවාට සහභාගී වීමට උනන්දුවක් දක්වනු ඇත්නම්, ඔහු හෝ ඇය රැස්වීම ආරම්භයේ සිට තම දායකත්වය ලබා ගැනීමෙන් අනතුරුව, පිටව යන ලෙස යෝජනා කරන්න.

IEP සාම්පල ටෙම්ප්ලේට සහ යෝජිත නේවාසික පහසුකම්

IEP (Individualized Education Program) යනු කුමක්ද? පාසැල් දිස්ත්රික්ක, ආබාධිත සංවිධාන සහ විශේෂ අවශ්යතා සහිත වෙබ් අඩවි මගින් මෙම වෙබ් අඩවියේ වෙබ් අඩවියේ මෙම ආකෘති සැකැස්ම, අරමුණු සහ නවාතැන් ලබා දීම ඔබේ දරුවා සඳහා සැලසුමක් සකස් කිරීම සඳහා පාසල සමඟ වැඩ කරන විට සොයා බැලීමට සහ කුමක් සොයනවාද යන්න පිළිබඳ අදහසක් ඔබට ලබා දිය හැකිය. . IEP යනු කුමක්ද යන්න ගැන වැඩි විස්තර සඳහා, IEP නිතර අසන ප්රශ්න බලන්න.

IEP ආකෘති සහ තොරතුරු

අනෙකුත් පාසල් දිස්ත්රික්ක IEP සැලසුම් කිරීම පිළිබඳව සොයා බැලීමට බාගත හැකි ආකෘති සහ අත් පත්රිකා මෙම දර්ශක පරීක්ෂා කරන්න. හිස් IEP සැකිලි, මෙන්ම IEP නියැදි සහ දෙමාපියන් සහ කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා තොරතුරු ඇතුළත් වේ.

විශේෂිත ආබාධ සඳහා IEP

පහත දැක්වෙන සබැඳි ආවේණික ආබාධ සඳහා IEP නියැදි රැගෙන ය.

සාම්පල අභිමත ලැයිස්තු

නියැදි නේවාසික ස්ථාන ලැයිස්තුව