විකල්ප පාසැල ඔබේ දරුවාට සුදුසු නම් ඔබ තීරණය කළ යුත්තේ කෙසේද?

විකල්ප පාසැල් සැලසුම් කරනු ලබන්නේ නිතිපතා පාසැල් වල සාර්ථක නොවූ සිසුන් පුහුණු කිරීම, බොහෝ විට හැසිරීම්, විනය සහ ආරක්ෂාව පිළිබඳ සැලකිලිමත් වීම නිසාය. විකල්ප පාසැලක හැරුණු විට විකල්ප පාසලකට වෙනස් අධ්යාපනික පසුබිමක් ඇතුළත් විය හැකිය.

බොහෝ විකල්ප පාසැල් වල නිතිපතා හා විශේෂ අධ්යාපනික වැඩසටහන් ඇති අතර, ගොඩනැගිලි-පුළුල් හැසිරීම් මැදිහත්වීමේ වැඩසටහන් භාවිතා කරනු ලැබේ.

බොහෝ විට අඩු ශිෂ්යයෙකුට-වැඩිහිටියෙකුගේ අනුපාතයක් පවතින අතර, සංකීර්ණ හැසිරීම් අවශ්යතා සපුරාලීමට කාර්ය මණ්ඩලය පුහුණු කර තිබේ. මනෝවිද්යාඥයින්, සමාජ සේවකයන් සහ මනෝ චිකිත්සකයන් විකල්ප පාසල්වල සිසුන්ට සේවාවන් සැපයිය හැකිය.

විකල්ප පාසැල් නිතරම නෙරපා හැරීමට සහ අත්හිටුවීමට විකල්පයක් ලෙස යොදා ගැනේ.

ඔබේ දරුවාට විකල්ප පාසැලක් තිබේද?

විකල්ප පාසැල්වල සාර්ථක නොවන සිසුන් සඳහා අධ්යාපනික විකල්ප ලබා දෙයි. වසර ගණනාවක් පුරා, "නරක දරුවන්" යන පාසල් ලෙස ඔවුන් සලකනු ලබන්නේ, නමුත් එය අනිවාර්යයෙන්ම නොවේ. විකල්ප පාසල්වල සිසුන් බොහෝ හැසිරීම් ගැටළු ඇති නොවේ. කෙසේ වෙතත් ඔවුන්ට පැමිණීමේ ගැටළු ඇති විය හැකි අතර විකල්ප මාර්ගයක් සඳහා අවශ්ය පාසලක් අවශ්ය වේ.

සමහර විකල්ප පාසැල් වල දරුවන් නැවත ණය ආපසු අයකර ගැනීම සඳහා පැමිණෙන අතර, ඔවුන් ප්රමාණවත් තරම් ණය ලබා ගත් පසු ඔවුන් සාම්ප්රදායික පාසලට මාරු කරනු ලැබේ.

ඇත්ත වශයෙන්ම, විකල්ප පාසැලක සිසුන්ට හැසිරීම් ගැටළු ඇත. ඔබේ දරුවාට එවැනි ගැටලූ ඇති අතර සාම්ප්රදායික පාසැලට හොඳින් සේවය නොලැබේ නම්, විකල්ප පාසලකින් උපකාර විය හැක.

ඔබේ දරුවාට අවශ්ය වන්නේ කුමක්ද?

විකල්ප පාසැල් වල සිසුන් සාමාන්යයෙන් යෞවනියන්ට හා ඔවුන් කැමති ශාස්ත්රීය පරිසරය කුමන ආකාරයේ තීරණයක් ගැනීමට ප්රමාණවත්ද?

විකල්ප පාසැලට යෑම ගැන සිතන දේ ඔබේ දරුවාගෙන් විමසන්න. සාම්ප්රදායික පාසැලෙන් වෙන් වීමට අවශ්යද? වෙනත් විකල්ප පාසලකට යෑමෙන් ඇය ප්රයෝජන ලැබෙනු ඇත්ද?

නිදසුනක් වශයෙන්, ඔබේ දරුවා චිත්තවේගීය බාධාවකින් තොරව ඇති බව හඳුනාගෙන තිබේ නම්, ඇය සමාන රෝග නිර්ණයට දරුවන් හුරුපුරුදු වීම පිළිබඳව හුරුපුරුදු ගුරුවරුන්ට හෙළිදරව් වේද? විකල්ප පාසලක් නම්, ඔබේ දරුවාට කාලසටහනකට හෝ කාලසටහනකට අනුව උපාධි පාඨමාලාවට පහසු කිරීම සඳහා නම්යශීලී කාල සටහනක් හෝ වැඩසටහනක් තිබේද?

ඔබේ දරුවාගේ ආදානවලට සවන් දෙන්න. පාසැලට සෘජු අත්දැකීම් ඇති පුද්ගලයින්ගෙන් ඔබේ දරුවා බඳවා ගැනීමට පෙර පාසලට පැමිණීමට උත්සාහ කරන්න. එහි ගුරුවරුන් හෝ වැඩසටහන් ගැන ඔවුන් සිතන දේ ඔවුන්ගෙන් විමසන්න. කාර්ය මණ්ඩලය ගුරුවරුන්ට ප්රයෝජනවත්ද? නැතහොත් පාසලේ දරු දැරියන්ගේ ගැටළු සඳහා ගබඩාවක්ද ?

විකල්ප විකල්ප හැර විකල්ප

විකල්ප පාසලක් ඔබ කනස්සල්ලට පත් වුව හොත්, සම්ප්රදායික පාසල ඔබේ දරුවා වෙනුවෙන් වැඩ නොකරන්නේ නම්, වෙනත් විකල්ප සලකා බලන්න. ඔබ ඔබේ දරුවා නිවසේ අධ්යාපනය ලබා ගැනීමට හෝ සයිබර් පාසලට ඇතුල් වීමට ඔබට හැකිද? ඔබේ දරුවා GED විභාගය සඳහා ඉගෙනීමට සහ සමත් විය හැකිද? නැත්නම් ඔබේ දරුවා සරල වෙනස් සාම්ප්රදායික පාසලකට මාරු කිරීම අවශ්ය වන්නේද?

ඔබේ දරුවාට උපදේශනය, ඉගැන්වීම්, වඩා හොඳ ප්රවාහන පහසුකම් හෝ වෙනත් සේවාවන් ලබා ගැනීමෙන් සාම්ප්රදායික පරිසරය තුළ විශිෂ්ටත්වය උද්දීපනය කළ හැකිය.