පක්ෂීන් සඳහා නිරෝගී හැලොවීන් උදරාබයන්

රසවිඳින්න, ඔබේ පක්ෂය තුළ සෞඛ්ය සම්පන්න හැලොවීන් ආහාරපානවල සේවය කරන්න

ළමයින්ට කැන්ඩි මත පැටවීමෙන් වළකින්න, එය කූට හා ආකර්ෂණීය සමග ඔවුන් පුරවා, නමුත් සෞඛ්ය සම්පන්න හැලොවීන් ආහාර වර්ග. ඔබේ හැලොවීන් සාදයට හෝ ඔබේ පවුලේ අයට හුරුබුහුටි ලෙස සලකන්න. මෙම විකල්පයන් දරුවන්ගේ පෙම්වතා හෑරීමට පමණක් නොව සීනි අඩු කිරීමට තරම් දක්ෂයි.

Veggies සමඟ ආහාරයට ගැනීම

පළතුරු සමඟ ආලේප කිරීම

පාන් සමග පාන්