කැඩ්වුම් කැක්කුම සඳහා Tdap එන්නත්

ටෙටනස්, ඩයිෆෙට්රියා සහ පර්ටිසීස් (කැස්ස පිට කැස්ස) සිට ආරක්ෂා කරන එන්නත් නවීකරණය නොවේ.

ඩීඑස්පී, 1948 සිට ඩී.ටී.පී.සී. සිට දශක ගණනාවකට පමණ පසුව එතැන් සිට පැවතී ඇත. එම එන්නත් එන්නත් කිරීමට පෙර, මෙම එන්නත වළක්වාගත හැකි රෝගවලට එරෙහිව පුද්ගලික එන්නත් ලබා දීමට සිදු විය .

Tdap පිළිබඳ අලුත් තොරතුරු වන්නේ මෙම එන්නත් වැඩිහිටි දරුවන් සහ වැඩිහිටියන් සඳහා ආරක්ෂාව සපයන බවයි.

Tdap එන්නත්

FDA විසින් අනුමත කරන ලද පළමු Tdap එන්නත් වූයේ Boostrix.

ඊට සමාන Tdap එන්නත Adacel ඉක්මනින්ම අනුමත කරන ලදී.

බෝටිට්ටැක්ස් සහ ඇඩකෙල් ටෙටනස් ටොක්සයිඩ් (ටී) ඇතුළත් වේ, ඩයිපර්ටියා ටැක්සෝයිඩ් (d) සහ ඇක්සලල් පර්ටිසයිස් (ඇප්) එන්නත එක් තනි වෙඩි තැබීමකින්.

මෙම එන්නත් මෙම දරුවන්ට ටෙටනස් සහ ඩිප්තෙරියා රෝගයෙන් ආරක්ෂා කිරීමට අමතරව නැවත වරක් යම් ප්රතිශක්තිකරණයකින් යුක්තව යෞවනියන්ට ආරක්ෂාව සැපයීය. පසුගිය වසර කිහිපය තුළ පාටිසිස් රෝගය පැතිරීම ගැන කනස්සල්ලට පත්ව සිටි බවට දෙමාපියන්ගේ හා ළමා රෝගීන් හට ඔවුන්ගේ ප්රසාදය ලැබුණු බවට ප්රවෘත්ති පළ විය.

FDA පවසන පරිදි, '' Pertussis වසරකට වඩා අඩු විය හැකි ළදරුවන්ට විශේෂයෙන් දරුණු විය හැකි ශ්වසන පත්රිකාවක් වන අතර එය මාරාන්තික විය හැකිය.ප්රertussis කැස්ස සහ හුස්ම හිරවීම මඟින් දුෂ්කරතාවට හේතු විය හැක. යෞවනයන් තුළ රෝගය සාමාන්යයෙන් අඩු බරපතළ බවක් පෙනෙන්නට තිබුණද, දරු ප්රසූතියට සහ වෙනත් පවුලේ සාමාජිකයන්ට රෝගය බෝවිය හැකි බව සිතනු ලැබේ.

පසුගිය අවුරුදු 20 තුළදී, ළදරුවන්ට හා වැඩිහිටියන්ට පවා ඔවුන්ගේ ප්රතිශක්තිකරණ ලබා නොගත් ඉතා කුඩා ළදරුවන් තුළ පර්ටසිස් ආසාදන අනුපාතය වැඩිවෙමින් තිබේ. "

Tdap එන්නත අවශ්ය වන්නේ කවුද?

නව එන්නතක් ලබා ගැනීමෙන් ඔවුන් තවත් වෙඩික් ලබා ගැනීමට අවශ්ය බව නිහඬව සිටීමට යෞවනයන් සතුටු වනු ඇත.

ඒ වෙනුවට එය Td (ටෙටනස් බූස්ටරය) ප්රතිස්ථාපනය කරයි. ඒවා දැනටමත් වයස අවුරුදු 11 ක් හෝ 12 ක් වන විට ලැබී ඇත.

Tdap එන්නත:

එමෙන්ම ඉතා වැදගත් වන්නේ සෑම ගර්භනී සමයේදීම ගර්භනී කාන්තාවන් සඳහා Tdap එන්නත ලබා දිය යුතුය.

Tdap එන්නත් පිළිබඳ දැන ගත යුතු දේ

Tdap එන්නත් ගැන දැන ගැනීමට වෙනත් දේවල් ඇතුළත් වේ:

ඒ වගේම Tdap එන්නත් අපිත් කැමති නැහැ. නමුත් ඔවුන් වැඩ කරනවා. එක් අධ්යයනයකින් නිගමනය වූයේ, "විෂබීජ එන්නත් කිරීමක් සහිත රෝගීන් අඩු දරුණු ලෙඩ රෝගයක් ඇති බව හා රෝග ලක්ෂණ අඩු කිරීම"

අධ්යාපනය ලැබීම සහ ඔබේ දරුවා එන්නත් කැස්සක්, ටෙටනස්, ඩිප්තෙරියා සහ වෙනත් එන්නත වැළැක්විය හැකි රෝගවලින් ආරක්ෂා කර ගන්න.

> මූලාශ්ර:

> බාර්ලෝ ආර්එස්. වෛරස රෝගී දරුවන්ට හා දරු දැරියන්ට Pertussis ආසාදන ඇති වීම රෝග ලක්ෂණ අඩු වීම බරපතල වීම හා දරුණු කාල සීමාව, ඔරිගන්, 2010-2012 Clin Infect Dis. 2014 ජූනි; 58 (11): 1523-9.

> CDC. ගර්භනී කාන්තාවන් සඳහා - ටෙටනස් ද්රවීකරණය, අඩු කළ ඩිප්තෙරියා ද්රාවය සහ ඇක්සලෝරීය ක්ෂීරපායී එන්නත (Tdap) නිර්දේශ කිරීම - ප්රතිශක්තිකරණ එන්නත් පිළිබඳ උපදේශක කමිටුව (2012); 62 (07): 131-5.

> CDC. ටෙටනස් ආර්තෝක්සයිඩ් සඳහා වැඩිහිටි වයස් දර්ශක අනුමත කිරීම FDA, අඩු කළ ඩිප්තෙරියා ඇක්සෝයිඩ් සහ ඇකුලුලර් Pertussis එන්නත. MMWR. සැප්තැම්බර් 23, 2011/60 (37); 1279-1280

> ක්ලේන්, නිකොල පී. යොවුන් වියේ දී සාර්ථකව උපයන්න. ළමා රෝග. 137, අංක 3, මාර්තු 2016