ළදරුවන් සඳහා සැලසුම් කරන විට ඔබ කළ යුතු දේ

පූර්ව-ගැබ්ගැනීමේ පිරික්සුම් ලැයිස්තුව

ගැබ් ගැනීමට සැලසුම් කිරීම ඔබ හා ඔබේ දරුවාට දිය හැකි හොඳම ත්යාගයන්ගෙන් එකකි. සෞඛ්ය සම්පන්නව සෞඛ්යමත්භාවය, නිසි පෝෂණය සහ ඔබේ ජීවිතයෙන් විභව්ය හානියක් ඉවත් කිරීමෙන් ඔබට නිරෝගී ගර්භණීයක් හා සෞඛ්ය සම්පන්න දරුවාගේ ශක්යතාව වැඩි කර ගත හැකිය.

නීරෝගී ගර්භනී වීම සඳහා කළ යුතු දේ

ඔබ හා ඔබේ සහකරුට නිරෝගී දරුවා සිටිනවාද නැද්ද යන්න ගැන ඔබ සිතන තරම් බොහෝ දේවල් තිබේ. නමුත් අප අධ්යයනය කරන තරමට, ඔබ ගර්භණී වීමට පෙර හෝ ඔබ දැන ගැනීමට පෙර කුමක් කළ යුතුද ඔබ ගර්භනී වීම ඇත්තටම ඔබගේ ගර්භනීභාවය සහ දරුවාගේ ජීවිත කාලය සඳහා සෞඛ්යයට විශාල බලපෑමක් ඇති කරයි.

ඔබ ගැබ් ගැනීමට උත්සාහ කිරීමට පෙර සෞඛ්ය සම්පන්නව සිටීමට ක්රම ගැන යෝජනා කිහිපයක් මෙන්න:

සියලුම ගැබ් ගැනීම්වලින් හරි අඩකට ආසන්න ය. ඔබගේ ගර්භණීභාවය සැලසුම් කිරීම මගින්, බොහෝ දේ මත පැනීමේ ආරම්භයක් ලබා ගන්න. ගැබ් ගැනීම, ශාරීරික ගර්භනී වීම, අඩු සංකූලතා සහ වේදනාකාරී රෝග ලක්ෂණ මෙන්ම ඔබේ සියලු ගර්භනී භාවය, ශ්රමය, උපත හා පශ්චාත් ඡේදය යන දෙය ගැන සිතා ගත හැකිය.

මෙම කාලය තුළ ඔබේ සහකරුට ද ගෙන ඒමට මතක තබා ගන්න. ඔවුන්ගේ සෞඛ්ය තත්වය ඔබේ පවුලේ සෞඛ්යයටද වැදගත් ය.

මූලාශ්ර:

හුසේන් එන්, කයි ජේ, කුරේෂි එන්. 2015 නොවැම්බර් 26: 1-11. [මුද්රණයට පෙර එප්] ප්රාථමික සත්කාර වලදී ප්රජනක සෞඛ්යය සහ ගර්භණී තත්වයේ ප්රතිඵල වැඩිදියුණු කිරීම මත පූර්වයෙන් සිදු කෙරෙන මැදිහත්වීම්වල බලපෑම: ක්රමානුකූල සමාලෝචනය.