එළිමහන් උපන් දින ක්රීඩා හා ෆීල්ඩ් ඩේ ළමා ළමා දිනය

ඔබේ දරුවන්ගේ උපන් දිනය සඳහා විනෝදජනක හා නිරෝගී එළිමහන් බාධකයක් සැලසුම් කරන්න

ළමයින් එකිනෙකා සමඟ තරඟ කිරීමට හා සෙල්ලම් කිරීමට සහ බාධක-පාඨමාලා උපන් දින සඳහා දෙදෙනා ඒකාබද්ධ කිරීම පහසුය. එළිමහන් ක්රීඩා වලින් පිරුණු ක්ෂේත්රයක් සැලසුම් කිරීම දෙමාපියන්ට සහ විනෝද වීමට පහසු වේ. එය අයවැය මිත්රශීලී වන අතර සෑම දෙමව්පියෙකුම එයට ආදරෙයි!

හොදම කොටස: ළමයින් පිටත සිට, නැවුම් වාතාශ්රය භුක්ති විඳිමින් විනෝද වීම සහ ව්යායාම ලබා ගැනීම. දරුවන්ට ශාරීරික ක්රියාකාරකම් සඳහා දිනකට අවම වශයෙන් අවශ්ය වන අතර, මෙම ක්රීඩාවන් ප්රමාණවත් වන බවට සහතික වනු ඇත.

මෙම ක්රීඩා දළ මෝටර් කුසලතා හා සම්බන්ධීකරණය ද වර්ධනය වේ.

ඔබගේ බාධකයේ පාඨමාලා සැලසුම් කිරීම

ඔබේ පළමු පියවර වන්නේ එළිමහන් අවකාශය සොයා ගැනීමයි. එය කීපයක් ධාවනය කිරීම සඳහා ප්රමාණවත් තරම් විශාල ප්රදේශයක් විය යුතුය. ළමයින් ආරක්ෂිතව ධාවනය කිරීමට ඉඩ සලසයි.

ඊළඟට, ඔබට යම් බාධක පාඨමාලාවක් නිර්මාණය කිරීමට අවශ්ය වනු ඇත. එමනිසා ළමයින්ට කණ්ඩායම් එකිනෙකා සමඟ තරඟ කළ හැකිය. ඔබ හා ඔබේ ශ්රේණියේ පාසැලේ එකට සැලසුම් කිරීම එකට වඩා හොඳයි (ඔවුන්ට හොඳ අදහස් ඇත!).

බැකප් සැලැස්මක් ඇත

කාලගුණය අපේ පක්ෂයේ සැලසුම් සමඟ සැමවිටම සහයෝගී නො වන.

පක්ෂය දිනෙන් දින වැල්ලට වැදුනු ගෘහස්ථ විකල්පයක් සූදානම් කිරීම හොඳ අදහසකි.

මෙය සිදුවන්නේ නම්, ඔබ සැබැවින්ම ඉක්මණින් නිර්මාණ කිරීමට අවශ්ය වනු ඇත. ඔබේ විසිත්ත කාමරයේ, පහළම මාලය හෝ (පිරිසිදු) ගරාජය තුළ ළමයින්ට සෙල්ලම් කළ හැකි විනෝදජනක ගෘහස්ථ කී්රඩා කිහිපයක් ගැන සිතා බලන්න. බාධක-පාඨමාලාව සඳහා ඔබ එකතු කරන භාණ්ඩ බොහොමයක් ඇතුළත ද භාවිතා කළ හැකිය.

එළිමහන් බාධක-පාඨමාලා නත්තල් ක්රීඩා සඳහා උපකරණ අදහස්

බාධක පාඨමාලා සකස් කර ගන්නේ කෙසේද? බාහිර උපන් දින ක්රීඩා

ඉහත සඳහන් කවර හෝ ද්රව්යයකින් (හෝ ඔබ විසින්ම ඉදිරිපත් කළ ඕනෑම දෙයක්) භාවිතා කිරීමෙන් ඔබට කැමති ඕනෑම සංයෝජනයක් තුළ රිලීස් ධාවන තරග කළ හැකිය.

එළිමහන් අවකාශය ප්රමාණවත් තරම් විශාල නම්, එකවර විවිධ බාධා ඉවත් කරන්න. ඔබට පළමු කණ්ඩායම සම්පූර්ණ කළ පසු ඊළඟ බාධකය වෙත යෑමට ඔබට හැකිය.

ඔබ අවකාශයට සීමිත නම්, එක් වරක් එක් බාධකයක් සකසා එක් එක් සිදුවීම සඳහා ජයග්රාහී කණ්ඩායම් වල ධාවන තරඟයක් තබා ගන්න.

විනෝද චාරිකා ධාවන තරඟ සඳහා උදාහරණ:

කිහිපයක් පොදු ඉඟි