පෙර පාසැල් ගිම්හාන කඳවුර තෝරා ගැනීම

ඔබගේ පෙර පාසල් ගුරුවරිය මෙම ගිම්හානය කාර්යබහුල කිරීම සඳහා ඔබගේ නිවසේ සිට සමහරක් ක්රියාකාරකම් සොයන්නේ නම්, ඔබ පෙර පාසැල් ගිම්හාන කඳවුර සලකා බැලීමට අවශ්ය වනු ඇත. විශාල ළමයින් සඳහා නින්ද-ආගන්තුක වලට සීමා නොවී, ගිම්හාන කඳවුරුවලට විවිධ දින ගණනාවක් පුර්ණ දින, අර්ධ දින, විශේෂත්වය සහ පොදුවේ ඇතුළත් නොවූ විවිධ විකල්ප සමඟ ඉදිරිපත් කරනු ලැබේ.

සෑම තැනකම පුරවැසියන් සඳහා කඳවුරු ලබා ගත හැකිය.

වැඩිපුර ජනප්රිය වන්නේ පූර්ව පිහිටුවා ඇති වැඩසටහන්, තවාන් පාසැල, දිවා සුරැකුම්, පෙර පාසල හෝ දේශීය ප්රාථමික පාසල තුළ පිහිටුවන ලද, විශේෂයෙන් ඔබේ දරුවා යම් ක්රීඩාවක් හෝ නර්තනයක්, චිකිත්තරණය, ජිම්නාස්ටික්, කලා හෝ සංගීතය.

ඔබ පෙර පාසල තෝරා ගැනීමේ ක්රියාවලිය හා සමාන ක්රියාවලියක් මෙන්, නිවැරදි ගිම්හාන කඳවුර තෝරා ගැනීම, පර්යේෂණ කිරීම, ඔබේ අත්දැකීම් සහ ඔබේ දරුවාගේ ගිම්හාන කාලය ගත කිරීම සඳහා අවශ්ය වේ. නිවැරදි වැඩසටහන සොයා ගන්නේ කෙසේද?

ඔබේ දරුවා සූදානම්ද?

බොහෝ දෙමව්පියන් ගිම්හාන කඳවුර දැක ගත හැකිය. ඔවුන්ගේ පෙර පාසල් දිවිය පෙර පාසැල හෝ ළදරු පාසලකට යෑමට සූදානම් වීම. නමුත්, දරුවා පෙර පාසලට යැවීම වැනි, ඔබේ දරුවා කඳවුරට යැවීමට තීරණය කිරීමට පෙර සමහර කරුණු සලකා බැලීමට ඇත. ඔහු දිගු කාලයක සිට ඔබ වෙතින් ඈත් වී තිබේද? ඇය පුහු පුහුණුවක් ද ? ඔහු වැඩිපුර සිද්ධියකින් තොරව එක් ක්රියාකාරකමක් සිට වෙනත් මාර්ගයකින් මාරු කිරීම සහ මාරු කිරීම ඔහු අනුගමනය කරන්නේද?

මෙම ප්රධාන දර්ශකයන් ඔබේ තීරණය ගැනීමට ඔබට උපකාර කරයි. ඔබ නිගමනයකට එළඹ නැති බව ඔබ නිගමනය කර ඇත්නම්, එය හොඳයි, ඊළඟ අවුරුද්දේ අවස්ථාවක් ඇත.

සාමාන්යය හෝ විශේෂත්වය

සංගීතඥයන්, නර්තන, ක්රීඩා , කණ්ඩායම් ක්රීඩා සහ කලා හා අත්කම් ඇතුලු වයස්ගත සුදුසු ක්රියාකාරකම් රැසක් ඉදිරිපත් කිරීමට පෙර පාසල් දරුවන් සඳහා පොදු කඳවුරු ඇත.

විශේෂිත කඳවුරු එක් ප්රදේශයක් කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන අතර එක්තරා ක්රියාකාරිත්වයක දීර්ඝ විහිළුවක් ඉදිරිපත් කරයි. ඔබේ දරුවා යැවීම සඳහා කුමන ආකාරයේ වර්ගයක් තෝරා ගැනීම ඔහුගේ පෞද්ගලිකත්වයට හා කඳවුරේ දිග ප්රමාණය මත රඳා පවතී. එක පැයක්කට වැඩි කාලයක් ක්රීඩා කිරීම සඳහා ඔහු ක්රීඩා කරනවාද? කඳවුරේ ක්රියාකාරිත්වයේ ආකාරයේ විවේකයක් තිබේද? එය කූඩාරම්, ක්රීඩා කිරීම හෝ බාහිර විනෝද වීම (කඳවුරේ ගෘහස්ථ නාට්යවලට සීමා වේ නම්) තිබේද?

පූර්ණ-දින හෝ අර්ධ දින

ඔබේ දරුවාට ඇතුල් වීම සඳහා කුමන ආකාරයේ වැඩසටහනක් තීරණය කිරීමේදී, ඔබේ දරුවාගේ ශක්ති මට්ටම, පිරිවැය, ප්රවාහනය සහ ක්රියාකාරකම් හරහා ඉදිරිපත් කරන ක්රියාකාරකම් සලකා බැලීම අවශ්ය වේ. ඔබගේ දරුවා පෙර පාසැල් හෝ දිවා සුරැකුම් කටයුතුවල යෙදෙනවා වුවද කඳවුර කුඩා සිරුරකට ඉල්ලා සිටිය හැක. පූර්ණ-දින වැඩසටහන් දිවා ආහාරය සහ විවේක කාලය තුළ යම් ආකෘතියක් ඇතුළත් විය යුතුය - චිත්රපටයක්, කථා කාලය, නිහඬ නාට්යයක් හෝ සත්ය නින්ද පවා නරඹයි. ඔබේ දරුවා හොඳින් කටයුතු කළ හොත් එය අර්ධ දින වැඩසටහන සමඟ ආරම්භ කළ හැකි අතර පූර්ණ දිනක් දක්වා වැඩිකිරීමට හැකි දැයි සොයා ගන්න.

එය වයස-සුදුසුද?

ඔබේ කඳවුරේ ඔබ කුමන ආකාරයේ කඳවුරක සිටියත්, විනෝදය සියල්ලටම වඩා අවධානය යොමු කිරීම විනෝදයක් විය යුතුය. 3-5 වයස් කාණ්ඩයට අනුව සකස් කර ඇති ව්යාපෘති සහ ක්රීඩා සිදු කළ යුතුය.

උපකරණ කුඩා දරුවන්ට පිරිසිදු, සුරක්ෂිත හා උපකාරී විය යුතුය. කුඩා ළමුන් සමඟ කටයුතු කිරීමට උපදේශකයන්ට පුහුණු කළ යුතු අතර, නාන කාමරයට යෑම හා වෙන්වීම කාංසාව සඳහා ඉගෙනීම ඇතුළුව මෙම වයස් කාණ්ඩයේ ඇති විය හැකි ගැටළු වලට විසඳුම් ලබා දිය යුතු ය. පුළුල් පරාසයක වයස් කාණ්ඩයන් පිළිගන්නා කඳවුරු විය යුතු ය.

විද්වත් අදහස් විමසන්න

ප්රතීතන පිරිනමනු ලබන කණ්ඩායම් කිහිපයක් (ප්රමිතියකින් යුත් ආරක්ෂක කඳවුරක් සහ අධ්යාපන ප්රමිතිවලට අනුව) සහ ඇමෙරිකානු කඳවුරු සංගමය, KidsCamps.com සහ ජාතික කඳවුරු සංගමය ඇතුළුව නිර්දේශ ඉදිරිපත් කරයි.

ඔබේ දරුවාගේ ගුරුවරයා, දිවා සුරැකුම් සැපයුම්කරු සහ ඔවුන්ගේ දෙමව්පියන් පවා ඔවුන්ගේ අත්දැකීම් ගැන කඳවුරට යැවීමෙන්ද ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිය හැකිය. පුස්තකාල ද තොරතුරු කඳවුරක් වන අතර, බොහෝ විට කඳවුරු පොළවල් පවත්වා ගෙන යනු ලබන අතර ප්රාදේශීය කඳවුරු වල දත්ත සමුදායන් පවත්වා ගෙන යනු ලබයි. ඔබේ පුස්තකාලයාගෙන් ලබාගත හැකි දේ දැනගන්න.

පිහිටීම හා ප්රවාහනය

ඔබේ දරුවා කඳවුරට ගන්නේ කෙසේද? එය බස් රථයෙන්ද නැත්නම් ඔබේ දරුවා ඉවත් කිරීමට අවශ්යද? ඔබේ දරුවා කඳවුරට පැමිණෙන විට පළමු වතාවට නම්, ඔබේ නිවස අසල පිහිටි දින කඳවුර ඔබ හා ඔබේ දරුවාට යම්කිසි සහතිකයක් ලබා දෙනු ඇත. කඳවුරක් සමීප නම්, බොහෝ දෙමව්පියන්ට සැනසීමක් වන හදිසි අවස්ථාවක් තුළ ඉක්මනින් එහි පැමිණිය හැකිය.

කාර්ය මණ්ඩලය කවුද?

කුඩා ළමුන් සමඟ කටයුතු කිරීමේදී උපදේශකයන්ට අත්දැකීම් තිබිය යුතුය. බොහෝ කඳවුරු බොහෝ විට පෙර පාසල් ගුරුවරු සහ දිවා සුරැකුම් ආධාර සපයන්නන් උපදේශකයින් ලෙස කටයුතු කිරීම සඳහා, සමහරුන් යෞවනියන්ට සේවය කරයි. විශ්ව විද්යාලයේ හෙදියක් හෝ වෛද්යවරයෙක් සිටීද? පිහිනුම් උපදේශකවරුන් සිටින්නේ නම් රතු කුරුසයේ සහතික කර තිබේද?

පිරිවැය

වැඩසටහනේ මුළු පිරිවැය කුමක්දැයි සොයා බැලීම වැදගත් වේ. බස් සේවා සඳහා ගාස්තුවක් තිබේද? ආහාර ඇතුලත් කර තිබේද? ඔබේ දරුවා අසනීප වුණොත් දිනක් හෝ ආපසු ගෙවීම් ලබාගත හැකිද? ඇතැම් උපකරණ හෝ සැපයුම් භාවිතා කිරීමට අමතර ගාස්තු තිබේද? කලින් කලට මෙම ප්රශ්න අසන්න වැදගත් වේ.

තේරුමක් නැති දේ කුමක් ද?

දරුවෙකුගේ පුද්ගලික අවශ්යතා සපුරාලීම සඳහා, කුඩා කණ්ඩායම් සහ අඩු ළමයින් ගුරුවරයෙකු හෝ උපදේශක අනුපාත ලබා දෙන කඳවුරක් ඔබට අවශ්ය වේ. 1 සිට 4 දක්වා හෝ 5 දක්වා camper අනුපාතය සඳහා උපදේශකයෙක් හොඳ ප්රතිපත්තියකි. කඳවුරෙන් පිටත පිහිටා තිබේ නම්, සියලු උපකරණ හෝ සෙල්ලම් බඩු ඉතා පිරිසිදු, ආරක්ෂා සහිතව හා කුඩා අත් සහ අත් පහසුවෙන් ළඟා විය යුතුය. පිටත වටපිටාවකින් පිටත සිදු වන්නේ නම්, එය වැටලීම් කර තිබේ නම්, එහි සේවකයින්ට ප්රාථමික පුහුණුව සඳහා පුහුණුව ලබාදී තිබේද යන්න, සී.පී.ආර්. ඔබ යම් කිසි ප්රතිපත්තියක් පිළිබඳව ඔබ කැමති හෝ නොසිතන දෙයක් ඔබ දකින්නේ නම්, සුදුසුකම් සඳහා අධ්යක්ෂක හෝ පරිපාලකගෙන් විමසන්න.

කඳවුරේ සංචිත පිළිබඳ විශේෂ සටහනක්

ඔබේ දරුවා පිහිනමින් හා පිහිනුම් ක්රියාකාරකම්වල යෙදෙන විට කඳවුරකට යන්නේ නම්, එහි සිටින ජීවිතාරක්ෂකයන් සංඛ්යාව කොපමණද සහ ඔබේ දරුවා පිහිනුම් ආධාරක ඇඳුම් ඇඳීමට ඉඩදීමේ ප්රතිපත්තිය කුමක්දැයි සොයා බලන්න. ඔබේ දරුවා පොකුණක් තිබෙන කඳවුරකට යන්නේ නම්, ඇය පිහිනන්නේ නැති වුවද, කඳවුරේ ඇති ආරක්ෂිත දොරටු, පිහිනුම් ඇලවල්, කාර්යමණ්ඩල පුහුණුව සහ ජීවිතාරම්භකයා කොපමණ වරක්ද කියා කඳවුරේ ඇති ආරක්ෂක පියවර ගැන සොයා බැලීම වැදගත් වේ රාජකාරියයි. සිසිල් වතුර පිරුණු පොකුණක් උණුසුම් දිනක දරුවාට ඉතා ආඩම්බර විය හැකි අතර, එය කුඩා දරුවන් විනෝද වීමට උත්සාහයක් දරුවා ඔවුන්ගේ කණ්ඩායමෙන් බැස ගත හැකිය යන ප්රශ්නයෙන් නොවේ. ඛේදවාචකයක් වළක්වා ගැනීම සඳහා කඳවුරු තුළ ආරක්ෂණ පියවර ගැනීම වැදගත් වේ.