රෝහල් සැපයීම සඳහා ඇසුරුම් කළ යුතු දෑ පිළිබඳ පිරික්සුම් ලැයිස්තුව

ඔබගේ අලුත උපන් බිළිඳා වෙත ගෙන එන්නේ කුමක් ද?

දෙමව්පියන් රෝහලේ ශ්රමිකයන් හා ප්රසූතිය සඳහා විශේෂ බඩු බාහිරාදිය නැරඹීමට නැඹුරු වීම විශේෂත්වයකි. අපහසුවකින් තොරව, නැති වූ අයිතමවල හිස්කරය සුරැකිය හැකි අතර ඔබට වඩාත්ම වැදගත් කාරණා කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්න. ඔබ හා ඔබ නොකරන දේ රැගෙන යාමට අවශ්ය දේ ඉගෙන ගන්න.

රෝහලේ නව ළදරු අවශ්යතා රැඳී සිටින්න

ඔබගේ නේවාසික කාලය තුළ ඔබේ දරුවාගේ අවශ්යතා සියල්ලම ඔබට රෝහලක් සපයනු ඇත. තවද ඔබ සමඟ භාවිත නොකරන ලද භාණ්ඩ රැගෙන යාමට ඔබට අවසර ලැබේ.

ඒවාට ඇතුළත් වන්නේ:

ඔබ සූත්ර පෝෂණය සඳහා අදහස් කරන්නේ නම්, අවශ්ය සැපයුම් ලබා දෙනු ඇත්දැයි බැලීමට ඔබේ රෝහල සමඟ පරීක්ෂා කරන්න. ඇතැම් රෝහල්වල සූත්රය, බෝතල්, සහ සුනඛයන් ලබා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් ඔවුන්ගේ ප්රතිපත්ති වෙනස් වේ.

රෝහලේ රැඳී සිටීම සඳහා බබා එසෙන්ශල්

ඔබ රෝහල වෙත යාමට පෙර පහත සඳහන් අත්යවශ්ය භාණ්ඩ ඔබ පරීක්ෂා කරන බවට වග බලා ගන්න:

ඔබ ගෙනා සෑම දෙයක්ම ලැයිස්තුවක් ඔබ කාර් රථයේ ඇති ලැයිස්තුවේ සෑම දෙයක්ම ඔබ රෝහලෙන් පිටවීමට පෙර දෙවරක් පරීක්ෂා කරන්න.

මෝටර් රයිඩර් නිවස සඳහා ළදරු අයිතම

බොහෝ රෝහල් පවසන්නේ ඔබ ළදරු මෝටර් රථ ආසනයක් නොමැති නම් පහත දැක්වෙන සැපයුම නිදහස් කිරීමට නොහැකි බවයි.

ඔබ නිවසින් පිටව යාමට අවශ්ය අයිතමය නොවේ. දරුවා නැවත නිවසට පැමිණෙන වාහනය තුළ ඔබ ආසන සවි කර තිබිය යුතුය. ඔබට ආසන ස්ථාපනය කිරීමට ඔබේ ප්රාදේශීය පොලිස් ස්ථානය වෙත යාම හෝ ඔබ නිසි ලෙස ස්ථාපනය කර ඇති බවට පරීක්ෂා කර බලන්න.

දේශගුණය මත, උණුසුම් බ්ලැන්කට් සහ / හෝ මෝටර් සෙවිලි ආවරණය ආවරණය කිරීම . කුඩා අලුත උපන් ආභරණ අලංකාර විය හැකි නමුත්, යට ඇඳුම් ආලේපනය වීමේ අවදානම නිසා අධික පිටත ඇඳුම් භාවිතයෙන් වළකින්න . බැරෑරුම් ඇඳුම් ඇඳුමකින් ඔබේ මෝටර් රථයේ ආසන පටි අනතුරට ලක්වීමට ඉඩ ඇති. ඇමරිකානු අක්ෂි වෛද්ය පීඨයට අනුව මෝටර් රථ ආසනයක් යට පටලැවිය යුතු ඇඳුම් නොවිය යුතුය.

ගොඩක් වචනයෙන් වචනයක්

ඔබ සරල පැකේජයක් තබාගන්න. ඔබට ඇති තරම් අඩු, ඔබ අමතක නොකරන අතර, ඊට වඩා අඩුවෙන් කනස්සල්ලට පත්විය යුතුය. ඔබේ දරුවා කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීමට ඉඩ දෙන්න, බොහෝ විට අනවශ්ය ලෙස අයිතමයන්ගෙන් ඈත් වනවාට වඩා.

> මූලාශ්රය:

> AAP හි ශීත ඍතු මෝටර් රථ ආසන වල ආරක්ෂාව. ඇමරිකානු ළමා විද්යා පීඨය. https://www.healthychildren.org/English/safety-prevention/on-the-go/Pages/Winter-Car-Seat-Safety-Tips.aspx.