දරුවන් රැකබලා ගැනීම සඳහා සේවා යෝජකයන් හට දෙමාපියන්ට හැක්කේ කෙසේද?

ළමාරක්ෂක සේවා ආවරණ සැපයුම්කරුවන්ට ඩයිම් මුදලක් වැය නොකළ හැකිය

දරුවන් රැකබලා ගැනීමේ පිරිවැය පියවා ගැනීම සඳහා ඔවුන්ගේ සේවායෝජකයන් ලබා ගැනීමට හැකි නම් වැඩ කරන දෙමාපියන්ට දැනගැනීමට අවශ්ය වේ. සේවා යෝජකයකුට එවන් ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කිරීමට අපහසු විය හැකි නමුත් බොහෝ ව්යාපාරයන් ළමා සුරැකුම් ගාස්තු ආවරණය කරයි.

කෙටියෙන් කියතොත්, ශ්රමිකයන් සඳහා ළමා ආරක්ෂණ වියදම් කෙරෙහි සාධනීය ලෙස බලපානු ඇත.

මූල්යමය වශයෙන් උදව් කිරීම සඳහා සේවා යෝජකයන් වැඩි වැඩියෙන් සේවක සේවිකාවන් ලබා ගැනීමෙන් සේවා යෝජකයන් ගෙන් නෙළා ගත හැකි අතර, ආපසු හැරවීමට ව්යාපාර කිසිවක් වියදම් නොකළ යුතුය.

ළමාරක්ෂක උපකාරක සේවායෝජකයින්ගෙන් ඉල්ලීම් වැඩ කරන දෙමාපියන්ට ඉල්ලුම් කළ හැකිය

ඔබ සහය දීම සඳහා සේවායෝජකයන්ගෙන් ඉල්ලා සිටීමට පෙර, ඔබේ සමාගම දැනටමත් දරුවන්ගේ රැකවරණ ප්රතිලාභ ලෙස දැනටමත් දැන සිටීමෙන් සහ තේරුම් ගැනීමට වග බලා ගන්න. මානව සම්පත් නියෝජිතයකු සමඟ රැස්වීමක් සැලසුම් කිරීම මගින් ආරම්භ කරන්න. අනෙක් අතට, ඔබ රැකියාවක් සොයන්නේ නම්, පිටස්තර රැකවරණ වැනි අමතර පහසුකම් හෝ දිගු පැය සඳහා වැඩ කිරීම සඳහා සොයා බලන්න. සමහර සමාගම් වෙනුවට සහනාධාර ලබා දිය හැකිය.

බොහෝ සේවා යෝජකයන් සියල්ලම සලකා බැලීම සඳහා සලකා බැලීමට අවශ්ය වන ඉල්ලීම වන්නේ කලාපීය හෝ ජාතික ළමා ආරක්ෂණ මධ්යස්ථානයක ප්රාදේශීය ශාඛාවක් තුළ බහුල වට්ටම් අනුපාතයන් සැකසීමයි. ඔබගේ සේවා ස්ථානයට ආසන්න ස්ථානයක් තිබේ නම්, සේවකයින් දැනටමත් තම දරුවන් රැකබලා ගැනීමේ සේවාවන් භාවිතා කළ හැකි දැයි සොයා ගන්න.

එය කීපයකට වඩා වැඩි නම්, කිසියම් කණ්ඩායමක් හෝ සමාගම් වට්ටම් කැඳවීම සහ සාකච්ඡා කිරීමට ඔබේ සේවායෝජකයා අමතන්න. (බොහෝ ළමා සුරැකුම් මධ්යස්ථාන මෙවැනි ආකාරයේ වැඩපිළිවෙළක් කිරීමට ඉතා කැමැත්තෙන් සිටී.)

සහනාධාර ළමා ආරක්ෂණ වියදම්

දිවා කාලය තුළ හෝ වැඩිහිටි අතිකාල තත්ත්වයන් යටතේ ළමා ආරක්ෂාව සඳහා ගෙවීමට උපකාර කිරීම සඳහා තවත් ඉල්ලීමක් වන්නේය.

කිසියම් ව්යාපාරයක් විසින් සියළුම ළමා සුරැකුම් ගාස්තු සඳහා හෝ ඔවුන්ගෙන් ඉල්ලූ විට ඇතැම් ඒවාට ගෙවීමට ඉදිරිපත් වනු ඇත (නිසැකවම කොන්දේසි හෝ නියමයන් අදාළ වනු ඇත), සේවකයකුට රැකියාවක් ලබා ගැනීම සඳහා පසුකාලයේ ළමා සුරැකුම් පහසුකම් භාවිතා කිරීම සඳහා අවශ්ය වන විට අවශ්යතාවකි. එසේ නොවේ නම් අඩුම තරමින් අසන්න නොලැබේ මන්ද?

වියදම් සහිත වියදම් සහිත ගිණුම්

අවසාන වශයෙන්, ඔබගේ සේවායෝජකයා යැපෙන රැකියාවේ නම්යශීලී වියදම් ගිණුමක් ඉදිරිපත් කරන්නේදැයි සොයා බලන්න. මේවා ළමා සුරැකුම්, පෙර පාසල හා පෙර හෝ පාසැල් වැඩ සටහන් සඳහා ගෙවීමට ගෙවිය හැකි පූර්ව බදු ප්රතිලාභ ගිණුමකි. ඔබේ සමාගම එවැනි ගිණුමක් තිබේ නම්, එය භාවිතා කිරීමට වග බලා ගන්න. ඔබ විධායක ශාඛාවේ ෆෙඩරල් සේවකයෙක් නම්, ෆෙඩරල් ෆ්ලීෂි පඩිනඩි ගිණුම් වැඩසටහනේ (FSAFEDS) කොටසක් ලෙස ඔබට එවැනි ගිණුමක් ඇත. එසේ නොමැතිනම්, ඔබේ සේවායෝජකයාට මෙම ප්රතිලාභය එකතු කරන්න.

ඔතන

ළමා රැකවරණ වියදම්වලට සහනාධාර ලබා දීම සඳහා සේවායෝජකයාගෙන් ඉල්ලා සිටීම ගැන සැලකිලිමත් වීම වැදගත් ය. වැඩ කරන දෙමාපියන් එවැනි සේවාවන් ඉල්ලා නොසිට, සේවකයින්ගේ ළමා රැකවරණ අවශ්යතා සපුරාලීම සඳහා තම සේවකයන්ට වඩා හොඳ වැඩ කිරීමේදී හෝ වැඩ පැය ගණනක් වැඩ කිරීමට ඉඩ සලසයි. සියල්ලට ම, වැඩ කරන දෙමාපියන් තම ව්යාපාරයේ මූලිකම දේ ගැන සැලකිලිමත් විය යුතුය. වැඩ කරන දෙමාපියන්ට දරුවන් රැකබලා ගැනීමෙන් සේවාලාභියාට වාසි දායක වන ආකාරය පෙන්නුම් කිරීමෙන්, සේවා යෝජකයන්ට තම දරුවන්ගේ ළමා අවශ්යතා සපුරාලීමට වැඩි ඉඩකඩක් ඇත.