ගබ්සා කිරීම හා අනාගතයට සිදුවන අපහසුතා පිළිබඳ අවදානම වැඩි කිරීම

එක් ගබ්සාවක් සිදු වන්නේ කාන්තාවකගේ ගබ්සාවීමේ අවදානමයි.

තෝරාගත් ගබ්සාවන්ට සම්බන්ධ ඕනෑම දෙයක්, උණුසුම් විවාදයක් ඇති කිරීමට පෙලඹීමක් ඇති කරයි. ස්ත්රී පුරුෂ භෞතික හා මානසික සෞඛ්ය කෙරෙහි බලපාන ගබ්සාවන්ට කෙතරම් ගණිතමය හා අර්ධ සත්යයන් සංසරනය වෙයි.

එබැවින්, ගබ්සාවට ලක්වන ගබ්සා කිරීමේදී ගබ්සාවීමේ අවදානම වැඩි වන බව ඇත්තද?

ගබ්සා කිරීම හා අනාගත අබිරහස පර්යේෂණය

ඇතැම් සාධකවලින් ඇඟවෙන්නේ ගබ්සා කිරීමේ ගබ්සා කිරීමේ වැඩි වීමේ අවදානම නිසා ගබ්සා කිරීමේ ගබ්සාවක් සිදුවිය හැකි බවය. නමුත් හේතුවන සම්බන්ධතාවක් සොයාගත නොහැකිය.

එක් ගර්භණී සම්රේෂණයකින් පසුව සාමාන්යයෙන් වැඩි අවදානමක් ඇති බව පර්යේෂණයන් කිහිපයක්ම සොයාගෙන ඇත. නමුත් බහුතරයක් ගබ්සාවන් ඇති කාන්තාවන්ට පමණක් සිදුවන ගබ්සාවීමේ වැඩි අවදානමක් තිබේ.

අනාගත ගැබ්ගැනීමේදී ගබ්සාවීමේ අවදානම සහ ගබ්සාවීමේ අවදානම ඇති කර ගැනීම අතර සම්බන්ධයක් නොමැති බව අධ්යයනයන් ද පවතී. ඇතැම් පර්යේෂකයන් අනුමාන කරන්නේ වැඩි අවදානමක් තිබේ නම්, ගබ්සාව සිදුවන්නේ ගබ්සා කිරීමෙන් පමණක් නොව අනිවාර්යයෙන්ම ගබ්සාවන්ට ලක් වූ කාන්තාවන්ට වඩාත් පොදු වූ ජීවන රටා සාධක වලින්.

මෙම සිද්ධිය තව දුරටත් සංකීර්ණ වන අතර, න්යායික අවදානම පැමිණෙන්නේ වෛද්යමය වශයෙන් ගබ්සා කිරීම්වලට වඩා ගර්භණී ගබ්සා කිරීම් හේතුවෙන් (ගබ්සා කිරීම් හා D ) වැනි හේතු නිසා ඇතිවන කැළැල් ඇති වීමෙන් පමණක් බවය. .

නව එංගලන්තයේ ජර්නල් සඟරාවේ එක් විශාල අධ්යයනයක් පළමු වරට ගබ්සාවකට ලක් වූ කාන්තාවන් 11,800 දෙනෙකු පරීක්ෂා කළා.

වෛද්ය විද්යාත්මක ගබ්සා කිරීම් ගබ්සාවට ලක්වීම, ශාරීරික උපත් හෝ අඩු උපත් බර වැනි අනාගත ගබ්සා කිරීම් හෝ අනෙකුත් ගර්භණී සංකූලතාවන්ගේ අවදානම වැඩි නොකරන බව අධ්යයනය මගින් සොයාගෙන ඇත.

ගොඩක් වචනයෙන් වචනයක්

ඔබ සැලකිලිමත් නම් ඔබේ හොඳම ඔත්තුව ඔබේ වෛද්යවරයා සමඟ සාකච්ඡා කිරීමයි.

ඔබගේ සැලකිල්ලට ගැනීමේ විශේෂතා අනුව, මනසේ තබා ගැනීමට සමහර දේවල් මෙහි දැක්වේ:

> මූලාශ්ර:

> ප්රසව හා නාරි විශේෂඥයින්ගේ සංගමය. (2015 මැයි). නිතර අසන ප්රශ්න: හඳුන්වාදෙන ගබ්සා කිරීම.

> Gan C, Zou Y, Wu S, Li Y, Liu Q. ගර්භණීයේ ප්රතිඵලය මත ශල්ය ගබ්සාව සමඟ සසඳන විට වෛද්ය ගබ්සා කිරීමේ බලපෑම. Int J Gynaecol Obstet . 2008 ජූනි; 101 (3): 231-8.

> වික්ක් ජේ, ෂැං ජේ, ඔල්සන් ජේ. ගබ්සා කිරීම හා පසුව අහිතකර ගර්භණී ප්රතිඵල පිළිබඳ අවදානම. එන් ඇන් ජේ . 2007 අගෝස්තු 16; 357 (7): 648-53.