ඔබේ යෞවනයගේ උපන් දිනය සඳහා සංසද රැස්වීමක් පැවැත්වීම

ඔබේ යෞවන යෞවනියන්ට ක්රීඩා හා පක්ෂපාතී උපන් දින උපන් දින සඳහා වැඩිහිටි විය හැකි අතර, සංයුක්ත පක්ෂයක් පරිපූර්ණ වනු ඇත. ඇත්ත වශයෙන්ම, ඔබේ යෞවනය ක්රීඩාව සෙල්ලම් කිරීමට හා ජලගැල්මක් ඇතිව සිටින කාලය තිබියදී පවා ක්රීඩා කිරීමට කැමති විය හැකිය.

පැය ගණනාවක් තිස්සේ යෞවන යෞවනියන්ට විනෝද වීමට මිළ අඩු මුදලක් විය හැකිය. පිහිනන අතරතුරදී ආරක්ෂක ගැටලු සැලකිල්ලට ගත යුතු වුවත්, ඔබේ දරුවාගේ ඊළඟ උපන්දිනය සැමරීම සඳහා හොඳ මංගල සාදයක් විය හැකිය.

පක්ෂය සඳහා සංචිතයක් සොයා ගැනීම

ඇත්ත වශයෙන්ම, ඔබ ඔබේ ගෙවතුවල පොකුණක් තිබේ නම්, ස්ථානය දැනටමත් සැලකිලිමත් වී ඇත. එහෙත්, ඔබට පොකුණක් නොමැති වුවද, ඔබට තවමත් සංචිතයක් පවත්වා ගත හැකිය.

බොහෝ පොදු සහ හෝටල් සංචිතයන් සඳහා පාර්ශ්වික කුලී සඳහා ලබා ගත හැකිය. මිල ගණන් හා නීති ගැන ඉගෙන ගැනීමට ඔබේ ප්රදේශයේ සිටින කිහිපදෙනෙකු අමතන්න.

ඔබ මිතුරෙකු හෝ පවුලේ සාමාජිකයෙකුගේ පසුබිම් සංචිතයක් සහිත නම්, දහවල් සඳහා ඔබ එය භාවිතා කිරීමට කැමති විය හැකිය.

පළමුව ආරක්ෂාව!

සංචිතය වටා ආරක්ෂාව ඔබේ ප්රධානතම ප්රමුඛතාව විය යුතුය. සූර්යයා තුළ විනෝද වීම සහ පොකුණ වටා ඉස්සරහට හොඳයි, නමුත් ඔබට තුවාල වීමට කිසිවෙකුට අවශ්ය නැත. මෙන්න සැමට ආරක්ෂිතව තබාගැනීමට ඔබට අවශ්ය වන පොදු මාර්ගෝපදේශ පහත දැක්වේ:

Party Decor, Favors සහ Games

දෙමව්පියන්ගේ දැක්මෙන් සමුච්චිත පක්ෂයක් ගැන හොඳම කොටස්වලින් එකක් වන්නේ පක්ෂයට එකතුවීම නිසා දැනටමත් සැරසිලි සහ පක්ෂ අනුග්රහයන් දැනටමත් සකස් වී ඇති බවයි!

ස්වාභාවික සැරසිලි එකතු කිරීම සඳහා පිහිනුම් උපාංග සහ වෙරළ ද්රව්ය භාවිතා කරන්න:

පිහිනුම් ක්රීඩා සංවිධානය කිරීම

යෞවන යෞවන යෞවනියන්ට පැය භාගයක විනෝද වීමට හැකි වුණත්, ඔවුන් සංවිධානාත්මක ක්රීඩාවලටද ආදරෙයි. වියළි බිම්වලට වඩා ජල ක්රීඩා බහුලයි.

පක්ෂ අතරතුර සෙල්ලම් කිරීමට ජල ක්රීඩා කීපයක් තෝරන්න. පක්ෂයට ටිකක් හුරුබුහුටියි නම් හෝ සමහරක් ළමයි අත්හරින්නේ නැති බව පෙනේ.

ඔබ ඔවුන් සියල්ලම භාවිතා නොකරන්න, නමුත් ඔබ සූදානම් වනු ඇත.

තටාකයේ තෙත් කවුන්සියේ සිට ධාවන කී්රඩා කීඩා ඉවත් කිරීමට මතක තබා ගන්න. ළමයින් ටයිල් එකේ ක්රියාත්මක නොවිය යුතු අතර නරක හැසිරීම දිරිමත් කිරීමට ඔබට අවශ්ය නැත. එය ගෘහස්ථ සංචිතයක් නම්, එම ක්රීඩාව මඟහරවා ගැනීමට හෝ ඒවාට සරිලන සේ ඒවා සුරක්ෂිතව තබන්න.

කෑම සහ බීම

තෙත් දරුවෝ බඩගින්නේ සිටින ළමයින් වනු ඇත, නමුත් ඔවුන් සංචිතයේ පෝෂණය කිරීමට පහසුය.