සාර්ථක ස්ලෝටර් පක්ෂයක් පවත්වන්නේ කෙසේද යන්න

විනෝදය හා ආරක්ෂාව සඳහා සැලසුම් කිරීම

ස්වේච්ඡා පක්ෂ යනු විනෝදාත්මක සම්ප්රදායක් සහ වැඩෙන වයසට පැමිණීමකි. උත්සවය ගිම්හාන විනෝදය , උපන් දිනය, නිවාඩු නිවාඩුවක් හෝ සුහදශීලී ක්රියාකාරිත්වයක් තුළින් සමාජගත වීමක් සිදු වේද යන්න, මෙහි නිදහසේ සාදනු ලබන අදහස්, සැතපුම් නිරතුරු විනෝදය, කරදරයකින් තොරව, සහ විනෝදයෙන් අවසන් වේ.

රාත්රියේ ඔබේ දරුවාගේ අමුත්තන් සඳහා ඔබ රැකබලා ගන්නා බව මතක තබා ගන්න.

ඔබේ සෞඛ්යය හා ආරක්ෂාව සහතික කළ යුතුය.

ආරාධිත අමුත්තන්

ඔබේ පක්ෂයෙහි සාර්ථකත්වය ආරම්භ වන්නේ අමුත්තන් තෝරා ගැනීමෙනි.

ස්මෝකර් පක්ෂය සැලසුම් කරන්න

සාර්ථක සැත්කමකට සූදානම් වීම සහ සැලසුම් කිරීම අත්යවශ්ය වේ .

කෑම බීම

ඔබ ආහාර සංවේදීතා සහ සීමාවන් දන්නවායින් පසු, සේවය කිරීමට කුමක් සැලසුම් කළ හැකිය.

කටයුතු

ව්යුහය සවස් යාම සඳහා වේගය තීරණය කරයි. ඔහු හෝ ඇය කැමති දේ කිරීමට ඔබේ දරුවා සමඟ සාකච්ඡා කරන්න, එය ඉටු කිරීමට උපකාර කරන්න. ළමුන්ගේ සහභාගීත්වය සඳහා මෙම ක්රියාකාරකම් යෝග්ය විය යුතුය.

  1. ක්රීඩා සහ ක්රියාකාරකම් : සවස් වන විට, වෙඩි තැබීම, පාපන්දු, පිහිනීම හෝ පයින් ගෙරවාගැනීම වැනි ක්රියාකාරි විනෝදයක් ලබා දෙන්න. අඳුරෙන් පසු අසල්වැසි ප්රදේශය වටා ඇවිදින්න. ආරක්ෂක කටයුතු සඳහා මෙම ක්රියාකාරකම් අධීක්ෂණය කිරීමට වගබලා ගන්න. ඕනෑම අනතුරක් සඳහා ප්රථමාධාර කට්ටලයක් සමඟ සූදානම් වීම. පුවරු ක්රීඩා හෝ වීඩියෝ ක්රීඩා වැනි සැහැල්ලු ක්රියාකාරකම් වලට ප්රගතියක් ලබා ගත හැකිය. ඔවුන්ගේ පිජාමාන් පසු අමුත්තන් රඟපාන වීඩියෝවක් සැකසීමට සලකා බලන්න.
  2. සංගීතය:. සවන් දීම, ගීතිකා, කරෝක්, නැටුම් හෝ ගුවන් ගිටාරයක් සඳහා සුදුසු පෙදෙසි ඇති කරන්න.
  3. සුළං පහත වැටීම: වයස අවිනිශ්චිත චිත්රපටයක් හෝ වීඩියෝවක් තෝරන්න. ඔවුන්ගේ පිජාමා තුල බලා ගත හැකිය.

ආගන්තුක සත්කාරය

අමුත්තන්ට ඔබේ නිවස වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු.

විවේක ගන්න, ළමයින්ව භුක්ති විඳින්න, ඔබේ හොඳම රාත්රී නින්දක් නොලැබෙන බව ඔබම ඉල්ලා අස්විය යුතුය. නිදාගැනීමේදී මිතුරන් ගොඩනඟා ගැනීමටත්, දරුවන් අතරේ ස්වාධීනත්වයට පත් කිරීමටත් හැකි වන අතර, ඉක්මනින් ඔබේ කූඩුව හිස් වනු ඇත. හොද ස්මිම් පක්ෂයක් නම් ඔවුන් සමග විනෝද වීමට සහ සිනහවෙන් සතුටු කිරීමයි.