ඔබේ දරුවාට මත්ද්රව්ය හිංසනය කිරීම ඔබේ මිථ්යාවයි

දෙමව්පියන් විශ්වාස කරයි ඔවුන්ගේ දරුවන් ඖෂධ නොකරන බවට

මෑත වසර වලදී ඖෂධ තහනම් උත්තේජක ඖෂධ හිංසනය වැඩිවීම පිළිබඳව බොහෝ මිථ්යා විශ්වාසයන් සහ වැරදි වැටහීමන් ය. මත්ද්රව්ය භාවිතය සම්බන්ධයෙන් දෙමාපියන් විසින් පවත්වන ලද ලොකුම මිථ්යාව වන්නේ මෙයයි: මගේ යෞවනයන්ට එය සිදු නොවනු ඇත.

ඖෂධ, බෙහෙත් භාවිතය හෝ නීතිවිරෝධී කටයුතුවල යෙදීම සඳහා ඔවුන්ගේ දරුවන් සම්බන්ධ වනු ඇතැයි දෙමාපියන් විශ්වාස කරන්නේ නැත. නමුත් සත්ය වශයෙන්ම වැඩිහිටියන්ගේ අවමංගල්ය කටයුතුවලදී අවම වශයෙන් ඖෂධ භාවිතා කළ බව වාර්තා වේ.

ඔබේ දරුවාට එය කළ හැකියි

ඔබ යෞවනයෙක් සිටිනවා නම්, මත්ද්රව්ය හෝ මත්ද්රව්යවලට ඇබ්බැහි වීම සම්බන්ධව ඔහුට හෝ ඇයට හානිකර විය හැකිය. ඔබේ දරුවන් සැමවිටම නිවැරදි තීරණ ගනු ඇති බව ඔබ සිතන නමුත් ඔවුන්ගේ මොළය තවම සම්පූර්ණයෙන් වර්ධනය වී නොමැති නිසා, ඔවුන්ගේ විනිශ්චයන් සහ තීරණ ගැනීමේ හැකියාව ඔබ සිතන්නේ කුමක්දැයි නොසිතිය හැකිය.

හොඳ නිවෙස්වලින් හා හොඳ පාසල්වලට යන "යහපත්" යෞවනයන් පවා රෝගී තොරතුරු සහ අධ්යාපනය පිළිබඳ ජාතික කවුන්සිලයට අනුව මත්ද්රව්ය අපචාරයට ලක් වී ඇති බව විශේෂයෙන් මත්ද්රව්ය අපචාරයට ලක් විය හැකිය. ඖෂධ භාවිතා කිරීමට යෞවනියන් තීරණය කිරීමට හේතු මොනවාදැයි දෙමාපියන් තේරුම්ගත යුතුයි.

යෞවනයන් මත්ද්රව්ය භාවිත කරන්නේ ඇයි?

ඥාතීන්ට අනුව, ඖෂධ වලට යෞවනයන් වෙත හැරී යා හැක්කේ මන්දැයි දෙමව්පියන්ට - ගුරුවරුන්ට, පුහුණුකරුවන්ට සහ වෙනත් අයට උපකාර කිරීම - ගැටලු ඇති වුවහොත් නිවැරදි ප්රශ්න අසන්න. මත්ද්රව්යවලට මත්ද්රව්ය ගන්නට යෞවනියන් තීරණය කරන හේතු කිහිපයක් මෙන්න:

නිර්දේශ ඖෂධ ඇයි?

මෑත වසරවලදී, මත්ද්රව්ය භාවිතය නීති විරෝධී මත්ද්රව්ය භාවිතයට හෝ අඩු වී ඇති නමුත් බෙහෙත් බෙහෙත් භාවිතය වැඩිවීමක් ඇත. කවුන්සිලයේ පර්යේෂණවලට අනුව, යෞවනයන් නිර්දේශිත ඖෂධ වලට යොමු වූ හේතු කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

දෙමව්පියන්ට වෙනසක් කරන්න පුළුවන්

මත්ද්රව්ය ජාවාරම් වැළැක්වීම සඳහා දෙමාපියන්ට කළ හැකි හොඳ ආරංචියකි. පළමුව, ඔබට පහසුවෙන් ලබාගත නොහැකි වන පරිදි ඔබගේ නිවසේදී ඔබේ ඖෂධ ආරක්ෂා කර ගත හැකිය. ඔබගේ ප්ලාස්ටික් සමඟ නොකඩවා භාවිත නොකරන ලද ඖෂධ නිසි ලෙස බැහැර කරන්න.

දෙවනුව, මත්ද්රව්ය භාවිතයට ඇති අවදානම ගැන ඔබේ දරුවන් සමඟ කතා කරන්න. මත්ද්රව්ය භාවිතයේ ඇති අවදානම ගැන නිවසේ උගන්වන යෞවනයන් නිවෙස්වල ඇති අන්තරායන් පිළිබඳව උගන්වන දරුවන්ට වඩා ඖෂධ භාවිතයට වඩා අඩු ඖෂධ 50% ක් අඩු බව පර්යේෂණවලින් හෙළි වේ.

මූලාශ්ර:

රෝගීන්ගේ තොරතුරු හා අධ්යාපනය පිළිබඳ ජාතික කවුන්සිලය " කලකිරීමේ ප්රවණතාව: යෞවනයන් නිර්දේශිත ඖෂධ වෙත හැරෙන්නේ මන්දැයි " (නොවැම්බර් 2009).

මත්ද්රව්ය භාවිතය හා මානසික සෞඛ්ය සේවා පරිපාලනය "ඖෂධ භාවිතය හා සෞඛ්ය පිළිබඳ ජාතික සමීක්ෂණය